DEN HAAG - Omwonenden van Schiphol hebben sinds de ingebruikname van de Polderbaan, de vijfde baan van de luchthaven, meer last van het geluid van vliegtuigen. Ook in de gebieden waar sinds de komst van de Polderbaan het geluid minder zou moeten zijn, blijkt de overlast niet te zijn afgenomen of zelfs groter te zijn.

Bekijk video: Modem/ Breedband

Dat blijkt uit een onderzoek van bureau Intomart, dat in opdracht van het ministerie van Verkeer en Waterstaat in 2003 is uitgevoerd. Ruim 5000 omwonenden zijn tweemaal telefonisch geënquêteerd voor het 'Belevingsonderzoek contouren Schiphol'. De eerste keer was in februari 2003 voordat de Polderbaan op 21 februari 2003 in gebruik werd genomen en de tweede keer aan het eind van hetzelfde jaar in december.

Metingen

Uit deze twee metingen blijkt dat na de komst van de Polderbaan procent van de omwonenden overdag meer last heeft van vliegtuiggeluid. Dat was in februari 2003 nog 40 procent. Deze stijging geldt vooral voor de gebieden waar volgens de berekeningen de geluidsoverlast het grootst zou zijn. De verwachting dat in bepaalde gebieden het geluid van vliegtuigen zou afnemen is niet gebeurd. De geluidsoverlast bleef daar gelijk of vertoonde zelfs een lichte stijging.

Nacht

In de nacht heeft 19 procent meer last van de vliegtuigen. Dat was 14 procent. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat wil dit onderzoek jaarlijks laten plaatsvinden. De uitkomsten van het onderzoek worden verder gebruikt bij de evaluatie van de Schipholwet.