LEIDEN - Leraren maatschappijleer en geschiedenis krijgenvaker te maken met anti-islamitische dan met anti-joodse uitsprakenvan leerlingen. De helft van de leraren hoorde het afgelopen jaarin de klas kwetsende opmerkingen over joden en kent leerlingen diede holocaust bagatelliseren. Nog meer leraren (70 procent) hoordeneen of meerdere keren grievende uitlatingen over de islam.

Dat blijkt uit een onderzoek naar geweld op school dat bureauResearch voor Beleid deed in opdracht van het ministerie vanOnderwijs. In het praktijkonderwijs en het vmbo komen de grievendeopmerkingen het vaakst voor.