TEL AVIV - De Palestijnse leider Marwan Barghouthi isdonderdag in Tel Aviv schuldig verklaard wegens aanzetten tot demoord op vier Israëliërs en een Grieks-orthodoxe monnik. De moordenwerden uitgevoerd door militante Palestijnen.De aanklagers eistentegen Barghouthi vijfmaal levenslange gevangenisstraf. De rechtbankvelt op 6 juni het vonnis.

De rechtbank oordeelde bovendien dat de Palestijnse leiderArafat direct is betrokken bij Palestijnse aanslagen. "Arafat zounooit expliciete instructies geven voor aanslagen, maar hij zou hetwel laten weten wanneer het moment goed was", aldus de rechters.

Aanklagen

De Israëlische minister van Justitie, Yosef Lapid, zei donderdagdat Israël daarom mogelijk ook Arafat kan aanklagen wegens deaanslagen die door zijn al-Fatah beweging zijn gepleegd. "Na dezeuitspraak moeten we overwegen of we binnenkort Arafat voor derechter brengen."

De rechtbank sprak Barghouthi vrij van betrokkenheid bijaanslagen die leidden tot de dood van meer dan twintig andereIsraëliërs. De 44-jarige leider van al-Fatah wordt door velePalestijnen gezien als een mogelijke opvolger van Arafat. Hij wordtbeschouwd als de drijvende kracht achter de intifada, dePalestijnse opstand tegen de Israëlische bezetting van Palestijnsegebieden.

Gijzelen

De Palestijnse Autoriteit heeft donderdag de rechtmatigheid vande uitspraak verworpen. De al-Aqsa Martelarenbrigades, eenonderdeel van al-Fatah, verklaarde dat ze Israëlische soldatenzullen gijzelen om Barghouthi vrij te krijgen.

Een van de advocaten van Barghouthi meldde donderdag dat dePalestijnse voorman niet in hoger beroep zal gaan tegen het vonnisdat hij begin volgende maand krijgt opgelegd. Barghouthi heeft hethele proces lang gezegd dat hij de Israëlische rechtbank die zijnzaak behandelde niet erkent.

"Mijn dag van vrijheid komt als allePalestijnen zijn bevrijd", aldus Barghouthi na het horen van deuitspraak op donderdag. Hij voegde daar aan toe dat hij "inprincipe" tegen het vermoorden van onschuldige mensen is aan"beide zijden".