MADRID - Een speciale commissie van het Spaanse parlementgaat onderzoek doen naar de politieke gebeurtenissen in Madridtussen de aanslagen op 11 maart en de algemene verkiezingen driedagen later. Het parlement heeft unaniem besloten deonderzoekscommissie in te stellen.

De studie moet een ook licht werpen op de "maatregelen vanoverheidsorganen als gevolg van de gebeurtenissen". Na deaanslagen op enkele forensentreinen bij Madrid, waarbij bijnatweehonderd mensen om het leven kwamen, hield de regering vanpremier Aznar langere tijd vol dat de aanvallen het werk waren vande Baskische afscheidingsbeweging ETA. Aznar werd beschuldigd vanhet verdoezelen van informatie en het manipuleren van de publiekeopinie.

Verrassende overwinning

Bij de verkiezingen van 14 maart behaalde de socialistischeoppositie een verrassende overwinning. De zege was waarschijnlijkhet gevolg van de afkeer die Aznar door zijn optreden na deaanslagen had gewekt. De socialistische premier Zapatero besloot nazijn benoemen de Spaanse troepen uit Irak terug te trekken.

Deze week wees een opiniepeiling uit dat bijna 70 procent van deSpaanse bevolking nog steeds denkt dat de toenmalige conservatieveregering na de aanslagen in maart de informatiestroom heeftgeprobeerd te beïnvloeden. Dat zou zijn gebeurd om de kritiek ophet pro-Amerikaanse beleid van Aznar te beperken.