DEN HELDER - Binnen de Antilliaanse gemeenschap in Den Heldercirculeert een lijst van personen die om het leven dienen te wordengebracht. Dat stellen goed ingevoerde bronnen binnen deAntilliaanse gemeenschap.

De politie zegt niet op de hoogte te zijnvan een zogeheten dodenlijst, maar zich wel zorgen te maken over deonrust onder een deel van de Antilliaanse inwoners van de stad.

Spanningen

Het geweld onder Antillianen in Den Helder, naar verluidt zo'n personen groot, neemt het laatste jaar toe. De spanningentussen vooral twee elkaar rivaliserende groepen kwam in september tot een hoogtepunt met de dood van de 17-jarige NishmaelDorothea. Hij werd voor het NS-station doodgestoken.

Devermoedelijke dader, de 22-jarige H.F., moet zich dinsdagvoor de rechtbank in Alkmaar verantwoorden.

Dader

Vorige week vrijdag werd een tweede Antilliaan om het levengebracht. Het betreft volgens getuigen de jongere broer van F..Zijn naam zou voorkomen op de dodenlijst. Enkele uren na de moordmeldde een 18-jarige jongeman zich op het politiebureau met demededeling dat hij de dader is. Binnen de Antilliaanse gemeenschapgaat echter het verhaal dat deze jongen zich heeft gemeld "om deschuld op zich te nemen voor iemand anders". De echte dader zou indat geval nog vrij rondlopen.

Op de dodenlijst staat in ieder geval ook de naam van een-jarige jongen. Hij was aanwezig bij de moord op Dorothea. Of hijalleen getuige was of medeplichtig is aan de moord, is niet bekend.Volgens zijn moeder stonden eerder al groepjes jongeren bij haarvoor de deur te schreeuwen dat haar zoon naar buiten moest komen."Zodat ze ook hem konden vermoorden."

Ondergedoken

De moeder is met haar gezinondergedoken en overweegt Den Helder te verlaten. Vier andere,alleenstaande moeders, met in totaal elf kinderen zijn haarvoorgegaan.

De huidige problemen zijn vooral terug te voeren op twee groepenjongeren die elkaar het leven zuur maken. De groepen bestaanoverigens niet alleen uit Antillianen, maar ook uit Surinamers enNederlanders. Van beide groepen is nu een persoon om het levengebracht, maar in Den Helder wordt een derde moord zeerwaarschijnlijk geacht.

Angst

Door de oplopende spanningen is de angstonder de gemeenschap en direct betrokkenen groot. Dat is ook dereden dat zij anoniem hun verhaal willen vertellen.

Volgens een woordvoerder van de politie is het korps "niet opde hoogte van het bestaan van een dergelijke lijst. Wel maken wijons zorgen over de onrust die op dit moment nog steeds bestaatonder een deel van de Antilliaanse inwoners van Den Helder".

Extra aandacht

Verder bevestigt de woordvoerder dat er al geruime tijd extraaandacht voor de problemen is. Zo is er in het voorjaar en zomerextra toezicht op straat voor de handhaving van de openbare orde.Ook zijn er contactpersonen binnen de gemeenschap die een soortwijkagentfunctie vervullen.