AMSTERDAM - Artsen zonder Grenzen (AzG) vreest voorhongersnood onder de bevolking van Darfur in het westen van Sudan.Een recent onderzoek van de hulporganisatie toont aan dat debeschikbaarheid van voedsel razendsnel verslechtert en dat decijfers van ondervoeding en sterfte steeds verder stijgen.

Sterker nog, de gehele bevolking zou zich op de rand van sterftebevinden en de huidige crisis dreigt uit te groeien tot eencatastrofe. AzG heeft donderdag de internationale gemeenschap en deSudaneze regering opgeroepen tot onmiddellijke actie.

Ondervoeding

Uit een voedingsonderzoek in de provincies Wadi Saleh en Mukjarblijkt dat 21,5 procent van de kinderen jonger dan vijf jaar lijdtaan verschijnselen van ondervoeding. Het sterftecijfer onder dezegroep is zelfs nog hoger dan in tijden van een normalecrisissituatie. De meeste kinderen komen om als gevolg vanondervoeding, malaria of diarree.

Volgens AzG zijn de ontheemden door de crisis volledigafhankelijk van humanitaire hulp, die door allerlei bureaucratischeen administratieve obstakels te langzaam op gang komt. De Sudaneseregering onderneemt bovendien te weinig actie en ook deinternationale gemeenschap biedt nog geen hulp, aldus deorganisatie.

Ziektes

Intussen zijn watervoorzieningen, oogst en vee geroofd ofvernietigd. Door voedselgebrek raakt de bevolking alleen maarzwakker en kwetsbaarder voor ziektes. Het naderende regenseizoenwerkt dat extra in de hand. Gewonde mensen durven bovendien geenhulp te zoeken uit angst gevangen te worden genomen.

De VN-vluchtelingenorganisatie Unhcr zei eerder al zeer bezorgdte zijn over de situatie in het grensgebied tussen Tsjaad en Sudan.Tienduizenden mensen ontvluchten massaal de zeer onrustige regio ende organisatie spreekt van "een van de moeilijkste humanitaireoperaties waar dan ook".

Rebellen

In het gebied vechten overheidstroepen en Arabische milities alvijftien maanden tegen rebellen. De strijd heeft al zeker 10.000slachtoffers geëist.