DEN HAAG - De Tweede Kamer is donderdag akkoord gegaan met het verbod van de drijfjacht op herten en zwijnen. Staatssecretaris Faber (Natuur) heeft verder beloofd dat de rustiger drukjacht alleen bij uitzondering wordt ingezet als er echt te veel beesten in het bos rondlopen.

Bij drijfjacht worden veelal zwijnen verschrikt door een rij mensen, waarna wachtende jagers het wild afschieten. Kabinet en Kamer vinden dat deze vorm van jacht, die in het verleden ook door leden van het koninklijk huis werd beoefend, de dieren te veel verstoort en kans op verwondingen geeft.

Het verbod op drijfjacht maakt deel uit van de invoering van de nieuwe Flora- en Faunawet

Wel drukjacht

Bij drukjacht gaan maximaal één jager en één opdrijver het bos in. Een Kamermeerderheid vindt dit eigenlijk een vervelende methode, maar de meeste fracties gingen uiteindelijk akkoord met de toezegging dat de drukjacht een uitzondering blijft.

De Dierenbescherming