DEN HAAG - Veel mensen trekken er op hemelvaartsdag op uit,zo bleek uit de drukte op de snelwegen donderdagochtend. Volgens deANWB vormden de eerste files zich rond 10.30 uur en rond hetmiddaguur was het het drukst, 22 meldingen met een lengte van zo'n kilometer.

Vooral op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort en op de randwegvan Eindhoven was het druk. Ook stonden de wegen naar de Veluwe enZeeland vol. Aan het begin van de middag namen de files weer af. DeANWB verwacht voor donderdagmiddag niet opnieuw grote drukte. "Aanhet eind van de middag gaat het wat vaak gespreider."

De provinciale en lokale wegen richting de kust stonden in demiddag nog wel vol. "Het was drukker dan verwacht", aldus eenwoordvoerder. In Scheveningen waren op een gegeven moment alleparkeerplaatsen bezet.

Oorzaak van de drukte was het goede weer opde stranden waar de zon ondanks de matige weersvoorspellingen volopscheen.