NEW YORK - De topman van de Verenigde Naties, Annan,heeft VN-commissaris Lubbers op het matje geroepen wegensaantijgingen van seksuele intimidatie. Lubbers spreekt zijn baasdonderdag in New York, aldus een VN-woordvoerster woensdagavond.

Het dagblad The New York Times meldde eerder woensdag op basisvan anonieme bronnen dat de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingende vrouw die hem beschuldigt van seksuele intimidatie, "bij haar achterste" zou hebben gegrepen.

De betrokken vrouw zou pas na langdurige raadpleging van onderanderen collega's hebben besloten aangifte te doen. Bovendien, zoberichtte de Amerikaanse kwaliteitskrant, zijn er meer vrouwen bijde vluchtelingenorganisatie Unhcr die soortgelijke ervaringen metLubbers zouden hebben gehad. Maar uit angst hun baan te verliezenzouden ze dat niet publiek willen maken.

Ongepast

Lubbers heeft dinsdag ten stelligste tegengesproken dat hij zichschuldig heeft gemaakt aan ongepast gedrag. De Unhcr-topman wasdinsdag in Washington. Eerder die dag meldde The New York Times aldat de vrouw een klacht tegen de 65-jarige Lubbers had ingediend.

Volgens de Amerikaanse krant heeft de klaagster tegen andereUnhcr-werknemers gezegd "geschokt en verbijsterd" te zijn overhet incident dat plaats zou hebben gevonden tijdens het einde vaneen bijeenkomst in december 2003. Twee leden van de interne dienstvan de VN die belast zijn met dergelijke zaken, onderzoeken deklacht.

Na afloop

"Mensen die bekend zijn met de beschuldiging" zeggen woensdagin de Amerikaanse krant dat het incident niet tijdens het overlegplaatshad maar na afloop toen alle betrokkenen de zaal verlieten.

Lubbers was van 1982 tot 1994 premier van Nederland. In oktober werd hij benoemd tot Hoge Commissaris bij de Unhcr, alsopvolger van de Japanse Sadako Ogata. Zijn termijn is vorig jaarverlengd en loopt eind 2005 af.