ROTTERDAM - Oud-directeur A. Bos van het bouwbedrijf Koop Tjuchem werkt niet langer mee aan het corruptieonderzoek naar bouwfraude van het Openbaar Ministerie (OM). Dat zegt woordvoerder W. de Bruin van het landelijk parket, dat dit onderzoek leidt.

Bos had om garanties gevraagd dat hij niet zou worden vervolgd als voorwaarde voor zijn medewerking aan het onderzoek. Justitie is hier echterniet op ingegaan. "Wij hebben dat geweigerd omdat we daar geen mogelijkheid voor hebben", aldus De Bruin.

De klokkenluider is echter bang dat hij zelf de verdachte van het onderzoek wordt en justitie hem zal vervolgen voor het omkopen van ambtenaren van Rijkswaterstaat. Dat heeft zijn broer Cock verklaard tegenover het Algemeen Dagblad

Schaduwboekhouding

Het onderzoek begon nadat Bos in november vorig jaar een zogeheten schaduwboekhouding aan justitie had overhandigd. Daaruit zou blijken dat in de bouwwereld illegale prijsafspraken zijn gemaakt, dat prijzen voor bouwprojecten kunstmatig werden opgevoerd en dat er sprake is van corruptie.

Bos heeft jarenlang een boekhouding bijgehouden van geld dat tussen aannemers onderling en van aannemers naar ambtenaren werd uitgewisseld. Die boekhouding droeg hij na veel aarzeling aan het OM over.

Justitie heeft bij het onderzoek deze gegevens als leidraad genomen. Na deze overdracht heeft Bos geen andere documenten meer aan het onderzoeksteam overgedragen, zegt De Bruin.

Yab Yum

Officieel wordt de voormalig technisch directeur van Koop Tjuchem nog niet als verdachte beschouwd. Maar hij loopt het risico dat hij wel in het verdachtenbankje terecht komt omdat hij zich schuldig heeft gemaakt aan het omkopen van ambtenaren.

Bos zei immers zelf in een uitzending van het actualiteitenprogramma Zembla dat hij een hoge ambtenaar van Rijkswaterstaat had gefêteerd op een bezoek aan het bordeel Yab Yum. Dat had volgens hem zeker 10.000 gulden gekost.

Hij nam ook ambenaren mee op uitstapjes naar Schotland en Zwitserland in het privévliegtuig van Koop Holding. Dit soort praktijken waren, zo vertelde hij, gebruikelijk, ook bij zijn toenmalig werkgever.