DEN HAAG - De kans is klein dat er een akkoord komt over prepensioen en verlofsparen. Dat bleek dinsdagavond bij het voorjaarsoverleg tussen kabinet en sociale partners. Het kabinet en de werkgeversorganisaties werden het eens over een compromisvariant, maar die is voor de vakbonden niet aanvaardbaar.

Zij hebben tot maandag de tijd om erover na te denken, maar kondigden aan dat ze het voorstel met een negatief advies aan hun achterban zullen voorleggen.

Als die het daadwerkelijk afwijzen is een akkoord definitief van de baan. Het kabinet zal dan terugvallen op zijn oorspronkelijke plan. Dat betekent dat de mogelijkheden om met fiscale steun te sparen voor prepensioen geschrapt worden.

Spaartegoed

Iedereen zal dan tot zijn e jaar moeten doorwerken, of iets eerder stoppen door het spaartegoed van een levensloopregeling in te zetten.

De leeftijd waarop werknemers met prepensioen kunnen was het belangrijkste twistpunt tussen kabinet en sociale partners. Het kabinet wilde eerst dat iedereen tot een leeftijd van 63,5 jaar zou moeten doorwerken. Dinsdag stemde het echter in met een compromis van de werkgevers. Die legde de leeftijd voor prepensioen op 62,5 jaar.

Ondermijning collectief stelsel

De vakbonden willen dat werknemers op hun 62e jaar kunnen stoppen. Toch was de prepensioenleeftijd niet het belangrijkste struikelblok in het overleg. De vakbeweging heeft vooral grote moeite met het plan van kabinet en werkgevers om werknemers zelf te laten kiezen of ze meedoen aan het prepensioen. De bonden zijn bang dat veel mensen dan zullen afhaken. Het collectieve stelsel wordt daardoor onbetaalbaar, denken zij.

Premier Balkenende en minister De Geus van Sociale Zaken toonden zich na afloop van het voorjaarsoverleg nog redelijk optimistisch dat de bonden uiteindelijk toch ja zullen zeggen.

Volgens Balkenende waren de partijen elkaar "dicht genaderd". Ook De Geus achtte het winst dat de bonden nu in elk geval bedenktijd vragen. Maar minister Zalm van Financien sloot vrijwel uit dat de bonden hun bezwaren nog opzij zullen zetten.

Als er geen akkoord komt over het prepensioen, zullen ook de afspraken tussen kabinet en sociale partners over loonmatiging op de tocht staan. De Waal zei dat de FNV-bonden geen extreme looneis op tafel zullen leggen. "Wij zullen onze verantwoordelijkheid laten."