WASHINGTON - De dode Irakees uit de Abu Ghraib-gevangenisin Irak, die wereldberoemd is geworden door de foto waarin zijnlichaam in ijs ligt verpakt, stierf tijdens een verhoor. Dat bleekdinsdag uit getuigenverklaringen in een geheime hoorzitting van eenmilitair tribunaal, waarop de Amerikaanse krant Los Angeles Timesde hand legde.

Toen de Irakees de gevangenis binnenkwam, was zijn hoofd bedektmet een lege zandzak. Zijn bewakers kregen de opdracht hem directvoor verhoor naar een doucheruimte te brengen. Na een uur vanintensief verhoor stierf de man, geketend aan de muur. Pas toenwerd de zak van zijn hoofd gehaald. Hij bleek ernstige hoofdwondente hebben, die niet waren behandeld.

Oud vuil

Ook na zijn dood werd de Irakees behandeld als oud vuil, bleektijdens de hoorzitting. De autoriteiten konden het niet eens wordenover wie de verantwoordelijkheid had voor zijn lichaam, dat zolangin ijs werd bewaard. Pas toen het lijk ernstig begon te stinken,werd de Irakees begraven.

De verklaringen zijn afgelegd door verscheidene medewerkers uitde Abu Ghraib-gevangenis, onder wie enkelen van de zevenaangeklaagde cipiers. Daaruit blijkt ook dat gevangenen structureeleten, slaap, kleding en zonlicht werd onthouden.

Hondenriem

Een van de verhoorden is Lynndie England, die op verscheidenefoto's van de mishandelingen is te zien. Zij is onder meergefotografeerd met een gevangene aan een hondenriem en naast naakteIrakezen. Volgens haar werden de gedetineerden gedwongen op handenen knieën door gebroken glas te kruipen. Bewakers hechtten zelf metnaald en draad wonden van gevangenen, die ze veelal tijdens eenverhoor hadden opgelopen.

Het Britse persbureau Reuters maakte dinsdag melding vanmishandeling van drie van zijn Iraakse medewerkers in januari. Hettrio, Irakezen, werd met een Iraakse journalist in dienst van hetAmerikaanse NBC in Fallujah opgepakt en enkele dagen vastgezet. DeIrakezen zeggen te zijn mishandeld en vernederd. Zo zouden twee vanhen zijn gedwongen een vinger in hun anus te steken om dievervolgens af te likken.