DEN HAAG - Een nipte meerderheid van de Tweede Kamer wil hetkabinet zijn gang laten gaan bij de opvolging van de Nederlandseeurocommissaris Bolkestein. Coalitiepartij D66 en oppositiepartijenPvdA, GroenLinks, SP en LPF wilden een openbare sollicitatierondevoor de Europese post, waarbij de Kamer de kandidaten zou kunnenbeoordelen.

Een meerderheid van CDA, VVD, ChristenUnie en SGP voelt daar,net als het kabinet, niets voor, zo bleek dinsdag tijdens eendebat. Die partijen vinden dat het parlement niet gaat over eeneurocommissaris omdat die alleen verantwoording is verschuldigd aanhet Europees Parlement.

Stille diplomatie

CDA en VVD willen vooral het kabinet deruimte geven om met stille diplomatie een goede kandidaat bij eenzware portefeuille in de nieuwe Europese Commissie te krijgen. Alshet aan de VVD ligt is dat partijgenoot en oud-minister NeelieKroes.

Premier Balkenende wilde niet ingaan op mogelijke kandidaten.Hij gaf aan dat het kabinet vooral een goede portefeuille wilbinnenhalen. "Ons nu al vastleggen op een kandidaat is niet debeste garantie voor een goede portefeuille.". Hij schetste dat deportefeuille en daaropvolgende de Nederlandse kandidaat via een"complex spel" tussen kabinet en de nieuwe Commissie-voorzitterbepaald zullen worden.

'Zwaargewicht'

Volgens Balkenende moet de Nederlandse kandidaat een"zwaargewicht" zijn, ervaring hebben met Europese onderwerpen,een goede visie op Europa hebben en een goede verstandhoudinghebben met het Nederlandse kabinet. Hij zei te vrezen datkandidaten beschadigd zouden kunnen raken als ze in de openbaarheidzich zouden moeten verantwoorden.

Behalve Neelie Kroes is ook PvdA'er en oud-staatssecretaris Rickvan der Ploeg kandidaat voor de prestigieuze Europese post. Vanuithet CDA klinken de namen van oud-minister Onno Ruding en huidigminister Cees Veerman van Landbouw. De kansen van die laatste zijnoverigens niet groot.

Onwenselijk

Net als vice-premier Zalm vorige week zei ookBalkenende dinsdag het onwenselijk te vinden als nog eens huidigebewindslieden vertrekken voor een buitenlandse functie.CDA-minister De Hoop Scheffer deed dat eerder voor de post vansecretaris-generaal van de NAVO.

De keuze voor een gesloten procedure riep veel onbegrip op bijPvdA, D66, GroenLinks, SP en LPF. Zij spraken vanachterkamertjespolitiek. Zij hoopten de burger meer bij Europa tekunnen betrekken door een sollicatieronde in de openbaarheid.