DEN HAAG - Het kabinet, de vakbonden en de werkgevers zijn somber gestemd over de mogelijkheden voor een akkoord over het prepensioen tijdens het voorjaarsoverleg. Dat bleek dinsdag vlak voor aanvang van het traditionele overleg.

Premier Balkenende noemde de situatie erg lastig omdat werknemers en werkgevers onderling verdeeld blijven. Hij hoopt dat bij de sociale partners het besef leeft dat er nu noodzakelijke stappen genomen moeten worden.

Handreiking

Ook minister De Geus van Sociale Zaken is pessimistisch gestemd. "Nu moeten de vakbonden bewegen, het kabinet heeft al diverse keren een handreiking gedaan", aldus De Geus.

Voorzitter Schraven van werkgeversorganisatie VNO-NCW en voorzitter Terpstra van vakcentrale CNV lieten zich in soortgelijke bewoordingen uit. "Het gaat meer om de wil om eruit te komen. En die wil ontbreekt", zei Schraven. Hermans, voorzitter van MKB-Nederland, wilde nu wel eens weten met welke concessie het kabinet komt.

Keuzevrijheid

Minister Zalm van Financiën geeft toe dat het inzetten van spaarloon voor prepensioen moeilijk ligt bij de VVD omdat dat niet in het regeerakkoord is afgesproken. "Maar het gaat niet alleen om spaarloon. Het is ook belangrijk dat er keuzevrijheid blijft dat mensen niet gedwongen worden om op hun 62,5e de arbeidsmarkt te verlaten", aldus Zalm. Hij liet hiermee doorschemeren dat een prepensioenleeftijd van 62,5 bespreekbaar is.

Vakcentrale FNV hield tot aan het begin van het overleg vast aan een leeftijd voor prepensioen van 62 jaar. ,,Maar het gaat niet om de leeftijd. Door de focus op leeftijd lijkt het alsof dat het probleem is. Maar het gaat om de betaalbaarheid voor mensen.'' Het kabinet wil werknemers de kans geven om niet mee te doen aan het prepensioen.