DEN HAAG - Prins Willem-Alexander en prinses Máxima geven SBS6 drie dagen de tijd om een gerechtelijke procedure te voorkomen over de uitzending van een filmpje van prinses Catharina-Amalia. Dat meldde de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag.

Het filmpje is afkomstig uit een camera die prinses Máxima onlangs in Argentinië werd ontstolen. Ondanks waarschuwingen van de Rijksvoorlichtingsdienst zond SBS de beelden donderdag uit.

Wil SBS juridische problemen voorkomen, dan kan het bedrijf een brief schrijven dat het onrechtmatig heeft gehandeld. Tegelijk moet er euro worden gestort ten name van de Stichting Nederlandse Vrienden der SOS Kinderdorpen.

Portretrecht

"Door dit beeldmateriaal toch uit te zenden, terwijl de herkomst bekend was, is niet alleen de privacy van de Prins van Oranje en zijn gezin geschonden, maar is ook opzettelijk inbreuk gemaakt op het portretrecht van Prinses Amalia. Tevens is daarbij doelbewust het auteursrecht op de desbetreffende beelden, waarvan bekend was dat die niet rechtmatig openbaar waren gemaakt en daar ook niet toe bestemd waren, geschonden", schrijft de advocaat van het paar, K. Stöpetie, aan SBS.

"Voorts heeft uw onderneming onrechtmatig gehandeld door gebruik te maken van beeld- en geluidsmateriaal waarvan zij wist dat dit door een misdrijf is verkregen en op onrechtmatige wijze, zonder toestemming van de betrokkenen, in de openbaarheid is gekomen. Het willens en wetens en tegen uitdrukkelijke waarschuwingen in onrechtmatig handelen is niet aanvaardbaar", concludeert Stöpetie verder. SBS beraadt zich nog op een reactie.

Bezorgd

Prins Willem-Alexander en prinses Máxima zijn erg bezorgd om de privacy van hun gezin en vrezen exploitatie van hun kind. Het paar spande recentelijk ook met redelijk succes een zaak aan tegen weekblad Privé, dat foto's van de hand van een bouwvakker van hun huis in Wassenaar had gebracht, in combinatie met erg suggestieve teksten.

Ook zou het Koninklijk Huis graag zien dat er een gedragscode werd afgesproken met de pers over de benadering van de kleine Amalia.