DEN HAAG - De gezamenlijke werkgevers zijn het eens over een compromisvoorstel inzake prepensioen en verlofsparen. Ze hebben een prepensioenleeftijd van 62,5 jaar voorgesteld. Dat zou gefinancierd moeten worden door onder meer het spaarloon in te zetten.

Het plan is dinsdag door de meest betrokken ministers besproken. Minister Zalm van Fianciën is er volgens ingewijden niet enthousiast over. Hij noemde het "geen hervorming van het stelsel". Voor minister De Geus van Sociale Zaken is het wel bespreekbaar, mits de werknemers er mee kunnen instemmen.