BORSELE - De brandbestrijding in de Westerscheldetunnel zal de eerste twee jaar niet optimaal zijn. Dat geldt in elk geval voor de aanpak van incidenten met brandgevaarlijke stoffen en de bestrijding van de schade aan de tunnel zelf. De veiligheid van gebruikers van de tunnel en de hulpverleners is "binnen de grenzen van haalbaarheid gegarandeerd".
Westerscheldetunnel

Dat meldden de burgemeesters E. Gelok van Borsele en R. Barbé van Terneuzen woensdag. Eerder onderzoek naar de brandveiligheid van de tunnel heeft uitgewezen dat de brandweerkorpsen aan weerszijden van de tunnel samen circa vijftig beroepsmensen extra nodig hebben. Die moeten de nog aan te schaffen snelle interventievoertuigen continu bemannen. Daardoor kan een dergelijk voertuig binnen een minuut vertrekken.

De korpsen van Borsele en Terneuzen bestaan nu nog voor het grootste deel uit vrijwilligers. Een 24-uurs bezetting is daardoor niet mogelijk, waardoor vertrek pas binnen zes minuten mogelijk is. Dat betekent dat de plaats van het incident niet binnen de landelijk geldende norm van maximaal elf minuten bereikt kan worden, maar binnen zestien minuten.

Interventievoertuigen

De interventievoertuigen worden gebruikt voor verkenning en een eerste inzet bij calamiteiten. Aan de hand daarvan volgt verdere hulpverlening. Juist bij de aanpak van incidenten met brandgevaarlijke stoffen en bestrijding van gevolgschade aan de tunnel is de factor tijd van groot belang, blijkt uit het eerder onderzoek naar de brandveiligheid van de tunnel.

De in hetzelfde onderzoek geadviseerde professionele aanvulling van de korpsen kost 1,6 miljoen euro per jaar. Gelok en Barbé vinden dat het Rijk, provincie en regionale brandweer daarin ook moeten bijdragen. De verschillende partijen zijn daarover in overleg. De burgemeesters gaan er vanuit dat besluiten daarover niet binnen een zodanige termijn te verwachten vallen dat binnen twee jaar beroepsmensen kunnen worden ingezet.

Ze maakten woensdag bekend als gemeentebestuurders inmiddels hun verantwoording te hebben genomen. De burgemeesters willen beiden zo'n 900.000 euro uittrekken voor aanschaf van materieel voor brandbestrijding in de tunnel en voor opleiding en training van manschappen. Daarnaast investeren ze in uitbreiding of nieuwbouw van kazernes.