BRUSSEL - Nederland heeft de intentie om in Irak te blijven.Dat heeft minister Bot van Buitenlandse Zaken maandagavond gezegdna afloop van overleg met zijn Europese collega's in Brussel.

Eerder liet vice-premier Zalm zich ook al in die zin uit.Bot verbindt aan een langer verblijf wel de voorwaarde dat ereen "goede VN-resolutie" komt. Volgens Bot moet in deVN-afspraken duidelijk staan vermeld welke status de multinationaletroepenmacht krijgt, hoe het politieke proces in Irak verder gaatverlopen en wat de rol van de Verenigde Naties zelf zal zijn.

Tijdklem

De bewindsman heeft bij zijn Europese collega's aangedrongen opeen besluit over de VN-resolutie "op relatief korte termijn"."We zitten in een tijdklem", aldus de bewindsman. "Het is heelpraktisch: de 'boys' moeten er naar toe en dat vereist enigeorganisatie." Bot stuurt aan op een besluit over afspraken inVN-verband, ergens halverwege volgende maand.

Nederland heeft recent nog contact gehad met de VerenigdeStaten, Groot-Brittannië en Frankrijk over de inhoud van deVN-resolutie. Bot wil dat zowel de Iraakse politiemacht als deinternationale troepen onder hetzelfde commando komen te staan. Hetis volgens hem "uiteindelijk de bedoeling dat de mensen het daarzelf overnemen". "Wij moeten hen daar alleen behulpzaam bijzijn."

Uitnodiging

Ook tegenover de Arabische televisiezender al-Jazeera verklaardeBot maandag dat Nederland in principe de missie in Irak wilvoortzetten. "We zitten daar nu en we hebben de uitnodiging van delokale autoriteiten en iedereen om te blijven, ook na deongelukkige gebeurtenissen van vorige week. Ik merk dat velenbuitengewoon prijs stellen op onze aanwezigheid."

Volgens Bot gaat de discussie over een VN-resolutie de "goederichting uit". In zijn ogen is vooral de rapportage van VN-gezantin Irak Brahimi van groot belang bij de definitieve besluitvorming.