UTRECHT - Artsen zijn vaak nog terughoudend in het toegevenvan fouten. Dat komt omdat ze niet weten wat ze wel of niet mogenzeggen. Het gebeurt echter ook dat ze terughoudend moeten zijnomdat ziekenhuisdirecties of de verzekeraars van die ziekenhuizenbang zijn voor schadeclaims. Dat stelde jurist J. Legemaate vanartsenorganisatie KNMG maandag.

Hij reageerde op een uitzending van NRCV-programma Schepper & Cowaarin letselschadeadvocaat T. Eskes verhaalde van een arts die nahet toegeven van een fout op het matje werd geroepen door zijndirectie.

Kwaliteitsproject

Niet elke arts heeft echter die ervaring, zo blijkt uit eenreactie van dr. A. Molendijk, kinderarts-neonatoloog bij Isalaklinieken in Zwolle. Hij lanceerde in januari 2002 op zijn afdelingeen kwaliteitsproject waarbij medewerkers zonder angst voorrepresailles fouten gingen melden, registreren, onderzoeken watbeter kan en dit ook met ouders van de kinderen deelden.

Volgens Molendijk heeft een vergelijkbaar project in deVerenigde Staten juist geleid tot minder schadeclaims. De openheidvan artsen leidt tot meer begrip van patiënten en vertrouwen in deartsen, zo bleek. Verzekeraar Medirisk keek aanvankelijk vreemd opvan het project, maar is inmiddels overtuigd, aldus Molendijk. Hijbenadrukte echter wel dat de meeste dingen die misgaan op zijnafdeling, klein zijn.

Navolging

Zijn project krijgt inmiddels navolging innegen andere ziekenhuizen en Isala Klinieken ontwikkelen plannen omhet project binnen de eigen instellingen uit te breiden.

Dr. W. van der Pompe van de Raad van Bestuur van het Franciscusziekenhuis in Roosendaal stelde dat de artsen in zijn ziekenhuisfouten altijd mogen toegeven. "Of het verwijtbaar of vermijdbaaris, is een andere vraag", zei hij. Dat moeten de directie enverzekeraar uitzoeken. Van der Pompe zei dat dit beleid geenproblemen met verzekeraar Medicare oplevert.

Openheid

Hij voegde daar aan toe dat zijn ziekenhuis wel een hoge eigenrisico heeft, maar het beleid heeft niet geleid tot een verhogingvan de premie. Van der Pompe denkt dat een deel van de claims juistverdwijnt door openheid. "Maar het kan best dat het soms wel leidttot een claim."

Zelf is hij zwaar tegen een verbod voor artsen omfouten toe te geven. De verhouding van een patiënt met hetziekenhuis en de dokter kan daarmee in een klap verstoord raken.Bovendien kan het dan nog zijn dat het in het geheim gebeurt enhoort een bestuurder niet alles wat in zijn ziekenhuis omgaat.

Terughoudend

Volgens Legemaate gebeurt het echter nog wel dat artsen op hetmatje geroepen worden, of dat ze terughoudend zijn. Hij vindt datverzekeraars volmondig moeten zeggen dat artsen vrijuit kunnenpraten. "Dat hebben ze tot nu toe nog steeds niet gedaan."