BAGDAD - Een artilleriegranaat gevuld met het dodelijkezenuwgas sarin is ontploft, nadat militairen van de coalitietroepenin Irak het projectiel hadden gevonden. Het gas heeft zich over eenzeer klein gebied verspreid, aldus een woordvoerder van hetAmerikaanse leger maandag.

Brigade-generaal Mark Kimmitt zei dat de 155-millimetergranaatals bom langs de weg was geplaatst. Een passerend Amerikaansmilitair konvooi ontdekte het explosief een paar dagen geleden.Twee leden van de explosievenopruimingsdienst moesten voor lichteverwondingen worden behandeld na de ontploffing van de granaat,aldus de brigade-generaal tijdens een persconferentie.

Chemisch wapen

Het is de eerste keer dat melding wordt gemaakt van de vondstvan een chemisch wapen in Irak. Washington begon de oorlog wegensde mogelijke dreiging van massavernietigingswapens. Die waren totnu toe niet gevonden, ondanks een maandenlange speurtocht van deduizend koppen tellende Amerikaanse Iraq Survey Group.

"Het voormalige regime had verklaard dat dergelijkeprojectielen allemaal waren vernietigd voor de Golfoorlog van", aldus Kimmit. Een hoge functionaris bij de coalitietroepenzei echter tegen de BBC dat de vondst van de granaat niet wijst opde aanwezigheid van massavernietigingswapens. Volgens hem stamdehet projectiel uit de oorlog tussen Iran en Irak (1980-1988) enwisten de opstandelingen mogelijk zelf niet wat er in zat.