LONDEN - Luchtvervuiling is volgens internationale onderzoekers een belangrijke oorzaak van wiegendood. Eenzesde van de zuigelingen die voor hun eerste verjaardag door onverklaarbare redenen overlijden, zouden het slachtoffer zijn van luchtverontreiniging door verkeer en krachtcentrales. Zelfs lage hoeveelheden luchtverontreinigingen zouden verstrekkende gevolgen kunnen hebben.

Nederland heeft met 22 overlijdens van pasgeborenen in 2002 een van de laagste sterftecijfers door wiegendood ter wereld. Wiegendood werd tot nu toe vooral geweten aan de verkeerde slaaphouding, te hoge temperaturen of sigarettenrook.

De onderzoekers ontdekten echter dat baby's in gebieden met een slechte luchtkwaliteit een verhoogd risico lopen, meldde maandag de krant The Evening Standard uit een publicatie in het tijdschrift Environmental Health. Het onderzoek is uitgevoerd in de Verenigde Staten.