DEN HAAG - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) krijgt geen vergunningen voor gasboringen in de Waddenzee. Dat heeft de Raad van State woensdag beslist. De NAM mag wel naar gas boren in de Biesbosch.

Staatssecretaris Faber (Natuurbeheer) weigerde eerder toestemming te verlenen voor de boringen in de Waddenzee. De NAM wilde de plannen toch doorzetten en vocht de weigering aan bij de Raad van State. De NAM werd woensdag in het ongelijk gesteld. Het ging om proefboringen in de Ballonplaat en op Ameland (Ballum) en gasboringen op de locaties Paesens, Moddergat en Lauwersoog.

De zaak tegen proefboringen in de Biesbosch werd aan de Raad van State voorgelegd naar aanleiding van bezwaren van het Overlegorgaan Nationaal Park De Biesbosch. In 1995 gaf D66-minister Wijers (Economische Zaken) aan de NAM toestemming voor proefboringen in een groot deel van West-Nederland.

Het gebied omvat Zuid-Holland en delen van Gelderland en Noord-Brabant. De NAM zou die vergunning vooral willen gebruiken voor proefboringen in de Biesbosch.

De Raad van State verklaarde de bezwaren van het Overlegorgaan woensdag niet-ontvankelijk. Het oorspronkelijke besluit van minister Wijers blijft daarmee gehandhaafd.

Vrij spel

Volgens de NAM betekent die uitspraak beslist niet dat de onderneming nu vrij spel heeft om boringen in de Biesbosch uit te voeren. "Het betekent alleen dat we als enige het recht verworven hebben om in dit gebied te boren", aldus NAM-woordvoerder H. Jansen.

"De volgende stap is om in overleg met alle belanghebbenden een locatie voor een proefboring te vinden. Op het moment dat dit gebeurt, gaan alle normale inspraakprocedures weer van start."

Draagvlak

Voorzitter J. Heijkoop van het Overlegorgaan Nationaal Park De Biesbosch zei in een reactie te hopen dat de NAM geen gebruik zal maken van de vergunning. "De NAM heeft de laatste tijd herhaaldelijk aangegeven maatschappelijk draagvlak heel belangrijk te vinden", aldus Heijkoop.

"We gaan eerst eens praten en proberen ze zover te krijgen dat ze niet gaan boren. Ik kan me niet voorstellen dat de NAM bij zoveel tegenstand toch gebruik zal maken van een formele vergunning."

Heijkoop verwijt minister Jorritsma (Economische Zaken) dat zij geen beleid heeft ontwikkeld om de mening van de Tweede Kamer, die zich in meerderheid tegen boringen in de Biesbosch heeft uitgesproken, te vertalen naar wetgeving.