AMSTERDAM - Flitsscheidingen blijven ongekend populair, zo blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vorig jaar werden vijfduizend huwelijken ontbonden zonder tussenkomst van de rechter. In 2002 waren dat er vierduizend. Volgens het CBS is het aantal echtscheidingen door de forse toename van flitsscheidingen gedaald en komen er steeds meer geregistreerde partnerschappen in Nederland voor.

Vorig jaar waren er nog 32.000 echtscheidingen, terwijl in 2001 het CBS er nog 37.000 registreerde. Door de toename van het aantal flitsscheidingen is het totaal aantal huwelijken dat ontbonden is door een echtscheiding of flitsscheiding in deze periode vrijwel gelijk gebleven.

Sinds via een flitsscheiding een huwelijk ontbonden kan worden, zijn er steeds meer partnerschapsregistraties. In 2001 besloten nog ruim drieduizend stellen daartoe, vorig jaar al bijna tienduizend. De toename is vooral het gevolg van registraties tussen een man en een vrouw. Bij ruim de helft van de registraties werd een huwelijk omgezet in een partnerschap.

De meeste huwelijken die worden omgezet in een partnerschap worden wel snel al weer ontbonden. Dat gebeurt bij een advocaat of notaris. Tussenkomst van een rechter is dan niet meer nodig. Rond de 60 procent van de omzettingen is binnen een maand weer nietig verklaard en 90 procent na een half jaar, aldus het CBS.