DEN HAAG - De Nederlandse Spoorwegen moeten in staat worden gesteld agressieve zwartrijders harder aan te pakken. Proeven in Friesland en Flevoland hebben inmiddels uitgewezen dat een hardere aanpak helpt. Het CDA wil bij het komend debat over een nieuwe concessie voor de NS de sociale veiligheid in de treinen hoog op de agenda plaatsen.

Het CDA-Tweede-Kamerlid Van Hijum zei maandag zich in te zullen zetten voor een hardere aanpak. Veelplegers, vooral degenen die veel overlast veroorzaken, moeten een langdurig treinverbod kunnen krijgen in combinatie met een forse boete of zelfs een celstraf.

Volgens Van Hijum is daar geen nieuwe wet voor nodig. De NS kan het treinverbod nu al opleggen op basis van overtreding van huisregels, net als voetbalclubs stadionverboden kunnen opleggen. Hij denkt dat alleen de verzwaring van de bijkomende straffen mogelijk een wijziging van de Wet Personenvervoer noodzakelijk maakt.

Van Hijum die voor zijn ideeën kan rekenen op steun van de meerderheid van de Kamer, erkent dat een effectieve aanpak staat of valt bij de handhaving. Conducteurs die een notoire zwartrijder willen aanpakken, moeten ervan op aan kunnen dat op het volgende station de politie klaar staat om de persoon in de kraag te vatten. Dat is volgens hem geen kwestie van mankracht van de kant van de regionale politie of de spoorwegpolitie, maar van een goede coördinatie.