DEN HAAG - De PvdA-fractie zal zeer waarschijnlijk niet instemmen met het kabinetsbesluit om deel te nemen aan de ontwikkeling van het Amerikaanse gevechtsvliegtuig JSF.

Fractievoorzitter Melkert heeft de PvdA-ministers afgelopen donderdag tijdens het PvdA-bewindsliedenoverleg laten weten instemming van zijn fractie niet te kunnen garanderen. Dat hebben verschillende bronnen bevestigd.

Binnen de PvdA-fractie leefden steeds grote twijfels over het besluit. Het kabinet wil ruim 900 miljoen euro steken in de ontwikkeling van de JSF. In ruil daarvoor zou Nederland over enkele jaren de ter vervanging van de F-16 aan te kopen nieuwe toestellen met korting kunnen krijgen. Ook zou de Nederlandse defensie-industrie meedelen in de opbrengst van JSF-toestellen aan andere landen.

Een grote meerderheid binnen de PvdA-fractie acht de financiële risico's van een dergelijke deelneming echter te groot, onder meer omdat de uiteindelijke kostprijs van de JSF nog onduidelijk is.

Zij vinden het daarom nog veel te vroeg nu al een keus voor de JSF te maken boven twee alternatieven, de Europese Eurofighter en de Franse Rafale.

Bovendien willen veel PvdA-ers eigenlijk eerst een discussie over de toekomstige taken van de Nederlandse krijgsmacht binnen een mogelijke Europese militaire samenwerking alvorens überhaupt over de vervanging van de F-16 te beslissen.