BRUSSEL - De Europese Unie moet voorlopig geen nieuwe kandidaatlanden inschrijven. Volgens Jules Maaten, lijsttrekker van de VVD bij de verkiezingen in juni, holt Europa zichzelf voorbij. Alle Brusselse aandacht is nodig om de kwakkelende economie uit het slop te trekken.

"Ik vind dat we een tijdje op moeten houden met nieuwe landen de status van kandidaat te geven. De komende vijf jaar geen kandidaten meer", vindt Maaten. "Het maakt me niet uit of het Noorwegen, Kroatië of Oekraïne is." Als europarlementslid mag Maaten stemmen over toetreding van nieuwe landen.

Turkije

Hij heeft het niet over Roemenië, Bulgarije of Turkije, die al de felbegeerde status van kandidaat op zak hebben. "Turkije is kandidaat, maar mijn indruk is dat het land in de verste verte nog niet klaar is om de onderhandelingen te beginnen." Mocht Turkije uiteindelijk wel klaar zijn, dan wil Maaten een referendum over de toetreding.

De afgelopen jaren was Europa volgens de VVD'er veel te veel bezig met de uitbreiding met tien landen. "Door de voortdurende uitbreiding hebben we onze eigen zaakjes niet op orde. De meeste Nederlanders maken zich helemaal geen zorgen of Europa zich wel snel genoeg uitbreidt. Ze maken zich zorgen of ze morgen nog een baan hebben, en dat hun pensioen geregeld is. Dáár moeten we mee aan de slag."

Het aanzwengelen van de economie wil niet zeggen dat Europa zich tot in detail moet bemoeien met zaken die de lidstaten net zo goed zelf kunnen, stelt Maaten. "Harmoniseren kan goed zijn voor de economie. Iets vanuit Brussel regelen alleen omdat 't handig is, is niet genoeg. Maar dat proef je wel nog steeds hier in het europarlement." En met onderwerpen als volksgezondheid, sociale zekerheid en onderwijs moet Europa zich al helemaal bescheiden opstellen, vindt hij.

Als het aan de VVD-voorman ligt, krijgen alle Brusselse regels een tijdelijk karakter. "Europa kijkt nooit kritisch naar zichzelf. Wij willen wetten voor de eeuwigheid", analyseert hij. Oorzaak is dat het europarlement, anders dan de Tweede Kamer in Nederland, geen initiatiefrecht heeft. Dat berust uitsluitend bij de Europese Commissie. "Mensen die wetten bedacht hebben, moeten zeggen dat ze afgeschaft worden. Dat gebeurt natuurlijk nooit."

Begroting

Kritisch zijn de europarlementariërs evenmin over de begroting, vindt Maaten. "Er valt nogal wat aan te merken op de structuurgelden (steun aan arme regio's). Je krijgt dan altijd te horen dat het in Ierland effectief is geweest. Dat klopt, maar dat is niet overal zo. In Zuid-Europa hebben we subsidiejunkies gemaakt. Je kunt je afvragen of de economische ontwikkeling niet sneller was gegaan zonder geld uit Brussel." Volgens de VVD'er zijn mensen in sommige regio's vooral goed in het indienen van subsidieverzoeken, wat fnuikend is voor de ondernemingszin. "Je zou moeten zeggen dat de regionale steun per definitie tijdelijk van aard is."

Hij steunt dan ook de lijn van de Nederlandse regering die, met minister Zalm voorop, een zuiniger Europese begroting eist. "Zalm moet voet bij stuk houden", stelt hij, want "de klakkeloosheid waarmee in Nederland nog steeds geaccepteerd wordt wat uit Europa komt, dat kan niet meer."

Aan de zes VVD'ers in het europarlement heeft het de afgelopen jaren niet gelegen, meent Maaten. Hij wijst erop dat dankzij de liberaal Mulder, die de begroting voor 2004 mocht helpen opstellen namens het parlement, de uitgaven van Brussel flink zijn beperkt. Ook krijgt de VVD volgens Maaten langzaam maar zeker meer steun uit andere fracties in de kritische houding tegenover veel regelgeving. "Als er een goed idee is, is onze houding: het is misschien goed, maar is dat wel iets voor Brussel? Als fractie stellen we dat vaker en je hoort het nu ook elders. Ons geluid wordt gehoord."