TERSCHELLING - Op Terschelling is zaterdag 15 hectareduingras afgebrand. Dat meldde de brandweer op Terschelling. Doorde stevige wind was de rook op de Friese vaste wal goed te zien ente ruiken. De brandweer was het vuur rond 21.00 uur meester, mededoordat de wind ging liggen.

In Leeuwarden hing zaterdagavond enige tijd een brandgeur en zagde lucht schemerig. Ook in Drachten en Grou kwamen meldingen overde rook binnen.

De brandweer heeft de vuurhaarden met twee korpsen bestreden.Ook hebben verschillende loonbedrijven, Staatsbosbeheer envoorbijgangers de brand bestreden. In totaal waren ongeveer vijftigmensen in touw.

De brand op de oostelijk gelegen Bosplaat woedde vanafzaterdagmiddag 16.00 uur. Zaterdagochtend brak op hetzelfdenatuurterrein vanaf 06:00 uur ook al een duinbrand uit. Debrandweer wist die brand om 11.00 uur te doven. Op tweeverschillende plaatsen is een hectare duin kaal gebrand.

Mede door de aanwakkerende wind ontstonden er om 16:00 uuropnieuw vuurtongetjes op de Bosplaat. Daardoor brandde ook veelhelmgras in een loofhoutbos weg. Volgens de brandweer heeft hetvuur veel nesten van vogels vernietigd.

Iemand die "erg onvoorzichtig" met vuur is geweest, zouvolgens de brandweer verantwoordelijk zijn voor de branden.