SCHIPHOL - De Nederlandse astronaut André Kuipers is terug inNederland. Hij landde zaterdagmiddag rond 17.30 uur vanuit Moskouop Schiphol. Kuipers zei vlak na aankomst dat hijzich 'uitstekend' voelt. Op de luchthaven wachtten ongeveerhonderd mensen hem op, onder wie zijn ouders en anderefamilieleden.

Ook de scholieren die experimenten met hem uitvoerden tijdenszijn verblijf in de ruimte, verwelkomden Kuipers op Schiphol. Zijhadden witte ESA-ballonnen bij zich en schreeuwden en zongen deruimtereiziger toe. De ontspannen Kuipers deelde handtekeningenuit. De vriendin van de astronaut reisde met hem mee in hetvliegtuig.

Debriefing

Kuipers verbleef na zijn terugkomst op aarde twee weken inquarantaine in het Russische kosmonautencentrum Sterrenstad,vlakbij Moskou. Daar had hij een 'debriefing' met alle mensen diebij de 'MissieDelta' waren betrokken en kreeg hij kans lichamelijkte herstellen. "Na terugkomst heb je toch wat minder weerstand",zei Kuipers. "In het begin was ik moe en had ik last vanspierpijn, rugpijn en duizeligheid. Maar ik ben heel snelhersteld."

De 45-jarige astronaut verheugt zich nu al op een eventuelevolgende ruimtereis. "Vanzelfsprekend. Ik wilde niet eens terug."Buiten alle drukke werkzaamheden en het uitvoeren van experimentenin het Russische ruimtestation genoot hij van het uitzicht op deaarde.

Sahara

De laatste avond keek hij alleen maar uit het raam. "Ik hebveel onweer gezien en andere plekken die heel mooi waren, zoals deSahara, de hooglanden van Tibet en de atollen in de StilleZuidzee." Ook Nederland heeft hij goed zien liggen. Alleen al voorhet uitzicht wil hij nog wel een keer terug. "Ik had heel veelandere plekken op aarde graag gezien, maar dat lukte gewoon niet."

Media

De komende twee weken staan voor Kuipers in het teken vantalloze media- en publieksactiviteiten. Woensdag heet de gemeenteAmsterdam hem welkom. Hij krijgt een boottocht door de grachtenaangeboden en geeft een lezing op het plein voor het stadhuis.

Spullen

"Het is een deel van het werk", zegt Kuipers. "Je bentambassadeur van de ruimtevaart. Het is belangrijk te vertellen overje ervaringen." Hij hoopt vooral kinderen enthousiast te makenvoor de ruimtevaart. Zaterdag ging hij allereerst naar zijn woningin Ouderkerk aan de Amstel. "Ik ga mijn spullen uitpakken."