FRANEKER - Sergeant Dave Steensma is zaterdag in zijnwoonplaats Franeker met militaire eer begraven. Bij de begrafenisgaf een vuurpeloton van zes militairen en een commandant eenvuursalvo af. Twee militairen droegen vervolgens de vlag, baret enonderscheidingen over aan de weduwe van de militair die maandag bijeen granaataanval in Irak om het leven kwam.

De kist van Steensma, bedekt met de Nederlandse vlag, werdgedragen door zes van zijn directe collega's uit Schaarsbergen, dethuisbasis van de luchtmobiele brigade waartoe Steensma behoorde.Op de kist lag ook de rode baret van de brigade.

Drukte

De belangstelling voor de begrafenis van de sergeant wasoverweldigend. De kerk voorafgaand aan de teraardebestelling wasovervol. Ruim achthonderd mensen waren aanwezig. Langs de routenaar de algemene begraafplaats in Franeker stonden ook honderdenmensen, vlaggen aan veel huizen in Franeker hingen halfstok. Op hetplein voor de kerk stonden belangstellenden rijendik te kijken.Ondanks de drukte was de stilte opvallend.

Dertien militairen van SFIR-3, gekleed in woestijntenue, droegende kransen uit de kerk naar de begraafplaats. De militairen zijnlid van het 12e Infanteriebataljon van de 11e luchtmobiele brigadeuit Schaarsbergen, de eenheid waar Steensma deel van uitmaakte. Zehebben het lichaam van Steensma ook begeleid toen dat woensdag werdteruggevlogen naar Nederland.

Minister Kamp

In de kerk waren familie, vrienden en collega's van Steensmaaanwezig. Namens de regering was minister Kamp van Defensie er.De dienst begon met een korte toespraak van de weduwe vanSteensma. Ook commandant luitenant-kolonel P. Wilming van het 12einfanteriebataljon van de luchtmobiele brigade hield een toespraak.

'Waarom'

Wilming roemde Steensma om zijn professionaliteit en zorg voor zijnmanschappen. Hij noemde zijn overleden sergeant 'eerlijk,betrouwbaar en een echte militair'. De kerkdienst werdopgeluisterd met moderne popmuziek, waaronder reggae, rustige houseen het nummer 'Waarom' van Marco Borsato.

Steensma had jarenlange ervaring als marinier. Na eenkortstondig burgerbestaan keerde hij terug bij het leger, in dienstvan de luchtmobiele brigade. In die hoedanigheid werd hijuitgezonden naar Bosnië, Cyprus en Afghanistan. Die laatste missieviel hem zwaar, vooral omdat er weinig te doen was. De uitzendingnaar Irak kwam voor zijn gevoel te vroeg, mede omdat hij het gevaarvan die missie onderkende.

Over de persoonlijke risico's sprak Steensma niet met familie ofvrienden. Zijn credo was dat hem toch niets zou overkomen. "Maardat gebeurde wel", aldus de hoofdspreker, een legerpredikant.Dave Steensma raakte afgelopen maandag door een handgranaatlevensgevaarlijk gewond. Twee uur na de aanslag overleed hij in hetmilitaire hospitaal van Camp Smitty, de thuisbasis van deNederlandse militairen in Irak.