DEN HAAG/AS-SAMAWAH - Nederlandse militairen zijn zaterdagrond het middaguur in As-Samawah in het zuiden van Irak betrokkengeweest bij een schotenwisseling met aanhangers van de radicalegeestelijke Muqtada al-Sadr. Dat bevestigde een woordvoerster vanhet Ministerie van Defensie. Voorzover bekend zijn er geenslachtoffers gevallen.

De schotenwisseling had plaats bij het gebouw waar aanhangersvan Al-Sadr samenkomen, iets ten zuiden van het centrum. De Iraaksepolitie had het pand eerder op de ochtend omsingeld en vervolgensbijstand gevraagd van de Nederlandse militaire eenheid. In hetgebouw was een onbekend aantal volgelingen van de geestelijkeaanwezig.

Schotenwisselingen

Er werd over en weer geschoten, aldus de zegsvrouw van Defensie,en er was sprake van meerdere schotenwisselingen. De aanhangers vanal-Sadr, die door de Amerikaanse strijdkrachten wordt gezocht inverband met moord op een collega-geestelijke, hebben het pandkunnen verlaten en zijn ontkomen. De Iraakse politie heeft hetgebouw daarna ingenomen. De situatie ter plaatse is nu weer"relatief rustig".

Nederlandse militairen op een reguliere patrouille in As-Samawahwaren de avond ervoor rond middernacht beschoten, vermoedelijk doorgewapende aanhangers van Al-Sadr. De militairen hebben daarop hetvuur beantwoord. Aan Nederlandse zijde vielen geen slachtoffers envoorzover bekend zijn er ook geen doden of gewonden gevallen onderde Irakezen.

Wegversperring

Op vrijdagmiddag waren de spanningen in het centrum van de stadal opgelopen toen bij het 'Sadr-huis' gewapende mannen eenwegversperring hadden opgeworpen. De Iraakse politie wist desituatie toen nog onder controle te houden. Nederlandse militairenpatrouilleerden op dat moment wel in As-Samawah, maar monitordenslechts bij dit incident.

Bij een andere schermutseling is vroeg in de nacht van vrijdagop zaterdag bij een cementfabriek in As-Samawah een dode gevallen.Details hiervan ontbreken nog. Eén Irakees is omgekomen en één isgewond geraakt. De slachtoffers zijn vermoedelijk belast met debeveiliging van het terrein. Nederlandse militairen waren niet bijdit incident betrokken.

Mortiergranaten

Het Japanse persbureau Kyodo meldde nog dat zaterdagmiddag hetgebouw van het bestuur van de provincie Al-Muthanna is beschotenmet mortiergranaten. Op dat moment zou er overleg zijn geweesttussen een Nederlandse commandant en gouverneur Mohammed AliHassan. De woordvoerster van Defensie ontkende dat er op het gebouwis geschoten.