ROTTERDAM - VVD-fractieleider Van Aartsen vindt dat ons landde Irakezen en de Amerikanen niet in de steek kan laten door deNederlandse militairen uit Irak terug te trekken. Hij wil de PvdAen coalitiepartner D66 ervan overtuigen, dat de inzet moet zijn datNederland de missie tot een goed einde moet brengen.

Tijdens een algemene ledenvergadering van zijn partij inRotterdam zette Van Aartsen zich zaterdag af tegen D66-KamerlidBakker. Die had eerder deze week de martelingen door Amerikaansemilitairen genoemd als een argument in de afweging om wel of nietin Irak te blijven. "Beschamend", aldus Van Aartsen. De VS willendeze 'vreselijke zaak' hard aanpakken en dat moet men scheidenvan het Nederlandse besluit.

Het kabinet besluit eind deze maand of begin volgende maand overde verlenging van het mandaat van de Nederlandse militairen met eenhalf jaar. Van Aartsen vindt dat Nederland zich het voorbeeld vanPolen ter harte kan nemen. De Poolse minister van BuitenlandseZaken zei eerder deze week dat zijn land nog nooit in degeschiedenis bondgenoten in de steek heeft gelaten en dat het datook nu niet in Irak zal doen.

"Ik prefereer het plichtsbesef en detrots van de Polen boven politici die de Spaanse socialistenleideren premier Zapatero willen volgen en het 'Spaans benauwd'krijgen", zei de VVD-fractieleider.

Van Aartsen sprak ook over de opvolging van eurocommissarisBolkestein, die komend najaar na één ambtsperiode van vijf jaarstopt. De VVD heeft Neelie Kroes naar voren geschoven. "Tegen haarkwaliteiten kunnen CDA en PvdA weinig inbrengen", meende VanAartsen.