FRANEKER - Onder overweldigende belangstelling is de kist methet lichaam van de omgekomen Nederlandse sergeant Dave Steensmazaterdagmiddag naar de algemene begraafplaats in Franeker gebracht.In de Martinikerk in het centrum van zijn woonplaats Franekerwoonden achthonderd mensen de uitvaartdienst bij.

Namens deregering was minister Kamp van Defensie in de kerk.

De dienst begon met een korte rede van de weduwe van Steensma.Ook commandant luitenant-kolonel P. Wilming van het 12einfanteriebataljon van de luchtmobiele brigade hield een toespraak.Wilming roemde Steensma om zijn professionaliteit en zorg voor zijnmanschappen. Hij noemde zijn overleden sergeant 'eerlijk,betrouwbaar en een echte militair'.

Steensma had jarenlange ervaring als marinier. Na eenkortstondig burgerbestaan keerde hij terug bij het leger, in dienstvan de luchtmobiele brigade. Hij was eerder uitgezonden naarBosnië, Cyprus en Afghanistan. Die laatste missie viel hem doorverveling zwaar. De uitzending naar Irak kwam voor zijn gevoel tevroeg, mede omdat hij de gevaren kende.

De kerkdienst werd opgeluisterd met moderne popmuziek, waaronderreggae, house en het nummer 'Waarom' van Marco Borsato.