LONDEN/WASHINGTON - Amerikaanse, Britse, Italiaanse enJapanse troepen zullen Irak verlaten als de Iraakse interimregeringdaar om vraagt. Dat bleek vrijdag tijdens een bijeenkomst van deministers van Buitenlandse Zaken van de G8 in Washington.

De Amerikaanse minister Powell verklaarde de visie van deAmerikaanse bestuurder in Irak Paul Bremer te onderschrijven. Debewindvoerder in Irak opperde eerder op vrijdag al de mogelijkheidvan een snel vertrek van de Verenigde Staten uit Irak. Bremer zeidat als de voorlopige Iraakse regering 'ons vraagt te vertrekken,wij dat zullen doen'.

Volgens Bremer blijven de Amerikanen niet in een land 'waar zijniet welkom zijn'. Hij voegde daar echter aan toe dat hij nietverwacht dat de interimregering, die nog moet worden gevormd en hetland na de machtsoverdracht op 30 juni moet gaan leiden, eendergelijk verzoek zal doen. Powell zei eveneens zich weinig zorgente maken. "Ik zal er geen slaap door verliezen".

Daarna was het de beurt aan Italië om soortgelijke uitingen tedoen. Franco Frattini zei dat zijn land niet van zins is te blijventegen de wens in van de toekomstige interimregering. Zijn Britsecollega Jack Straw was het daar roerend mee eens getuige zijnwoorden: 'als ze ons vragen te vertrekken dan vertrekken we'.

Wederopbouw

De Japanse minister Kawaguchi benadrukte nog maar eens dat deJapanse troepen in Irak zijn voor de wederopbouw van het land. Zezijn er 'niet om te bezetten maar om op te bouwen'. Debewindsvrouwe verklaarde dat de lokale bevolking van As-Samawahgraag ziet dat de Japanse troepen langer blijven maar we gaan terugnaar Japan als dat van ons wordt verlangd.

Ook de Australische troepen zullen Irak verlaten als deinterimregering van dat land daarom vraagt. Dat deelde eenwoordvoerder van minister Downer van Buitenlandse Zaken zaterdagmee. "Maar wij verwachten zeker niet zo'n verzoek in de nabijetoekomst", aldus de woordvoerder. Australië heeft 850 mandefensiepersoneel in Irak. Tijdens de invasie in Irak, vorig jaar,waren dat er nog tweeduizend.

Opiniepeiling

Volgens een recentelijk door de coalitie uitgevoerdeopiniepeiling onder de Iraakse bevolking staat 80 procentwantrouwend tegenover het bestuur. Bovendien zegt 82 procent nietblij te zijn met de aanwezigheid van Amerikaanse troepen enmilitairen uit andere landen in Irak.