DEN HAAG - In de ambtswoning van premier Balkenende in DenHaag, het Catshuis, is zaterdagochtend brand uitgebroken. Daarbijis een 49-jarige man uit Gorinchem om het leven gekomen.

De brand brak rond 08.00 uur uit aan de achterzijde van hetpand. Op dat moment waren daar twee medewerkers van eenschildersbedrijf bezig met werkzaamheden aan de vloer. Volgens debrandweer is er 'een lichte explosie' aan de brand voorafgegaan. Een van de twee medewerkerswist zich te redden. De man uit Gorinchem kwam om.

De medewerker die op tijd uit het pand kon komen, is ongedeerd.Op het moment dat de brand uitbrak, was ook de beheerder van hetCatshuis aanwezig. Ook hij is niet gewond geraakt. Beiden zijnopgevangen door de politie en Slachtofferhulp. De politie en deKoninklijke Marechaussee hebben een technisch onderzoek ingesteldom de exacte oorzaak van de brand te achterhalen. Voor zoverduidelijk is de brand ontstaan in een van de torentjes van hetCatshuis.

De benedenverdieping is grotendeels uitgebrand. De andere delenvan het huis zijn door rook zwaar beschadigd. De brandweer heefttwee blusvoertuigen ingezet om het vuur te bestrijden. Rond halftien werd het sein brand meester gegeven. Debrandweer controleert het pand nog op eventuele brandhaarden.

Het pand, dat werd gebouwd in 1652, is onlangs voor 16 miljoeneuro gerenoveerd. Op het moment dat de brand uitbrak, waren er nogverbouwingswerkzaamheden bezig.

PremierBalkenende, die enkele dagen voor een vakantie in het buitenlandwas, is inmiddels in Nederland teruggekeerd. De minister-president en Koningin Beatrix hebbenzaterdag hun medeleven betuigd met de overleden man. Ze hebbendat gedaan via het bedrijf waar de man werkte, omdat het nog tevroeg is om contact met zijn familie op te nemen.

Even voor elf uur arriveerde minister Dekker (VROM) bij hetCatshuis om zich op de hoogte te laten stellen. Als minister vanVolkshuisvesting is Dekker verantwoordelijk voor de rijksgebouwen.

Het Catshuis is volgens Dekker tijdens het aanstaande Nederlandsvoorzitterschap van de Europese Unie niet beschikbaar. Volgens Dekker wilde minister-president Balkenende het Catshuisgebruiken om hoog bezoek te ontvangen. "Hij had zich daar zeer opverheugd." De Rijksgebouwendienst gaat op zoek naar alternatieven.Als minister van Volkshuisvesting is Dekker daarvoorverantwoordelijk.

Dekker noemde de brand een 'vreselijk, afschuwelijk drama'. Zeheeft haar deelneming aan de nabestaanden van de omgekomen schilderbetuigd.

De minister is niet in het pand geweest, maar volgens haar is deroet- en rookschade groot. Het Catshuis is niet verzekerd. Uitkostenoverwegingen verzekert de overheid zijn gebouwen nooit, legdeeen zegsman van de Rijksvoorlichtingsdienst uit.

Na de renovatie kon het Catshuis in december vorig jaar weer ingebruik worden genomen. De werkzaamheden hebben bijna 16 miljoeneuro gekost en namen anderhalf jaar in beslag. Dekker vertelde dathet schilderwerk van zaterdag bij de laatste afwerking hoorde.

De schilders die zaterdagochtend werkten met oplosmiddelen die voorgebruik binnenshuis zijn verboden. Dat maakt vakbond FNV Bouw opuit mededelingen van de brandweer.

"De schilders maakten gebruik van licht ontvlambare stoffen.Vermoedelijk is de brand hierdoor ontstaan", aldus de verklaringvan de brandweer. Sinds 2000 is het gebruik van vluchtige middelenbinnenshuis om gezondheidsredenen verboden.

FNV Bouw eist een diepgaand onderzoek naar de oorzaak van debrand die zaterdag een 49-jarige schilder het leven kostte.Werkgevers hebben volgens een beleidsmedewerker een"vervangingsplicht": voor oplosmiddelen moet een alternatief opwaterbasis worden gezocht.

Een brandweerwoordvoerder zegt dat waarschijnlijk thinner isgebruikt. Thinner is een oplosmiddel dat ontsmet, ontvet en alsverdunner dient. "Het is zeer giftig, zeer explosief en verboden"aldus de vakbond.