DEN HAAG - Nederlanders krijgen een burgerservicenummer. Met dat nummer moet alles wat de overheid voor de burger doet gesmeerder gaan lopen, kunnen overheidsdiensten gemakkelijker persoonsgegevens uitwisselen en hoeven burgers op termijn nog maar eenmaal hun gegevens aan de overheid op te gegeven.

Het kabinet heeft vrijdag op voorstel van minister De Graaf van Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties besloten tot invoering van het burgerservicenummer. Het is de bedoeling dat het nummer, dat is geënt op het bestaande sofinummer, op 1 januari 2006 wordt ingevoerd.