RIJSWIJK - Moslims en homoseksuelen worden steeds vaker slachtoffer van discriminatie. Dat blijkt uit de jaarcijfers van de Landelijke Vereniging van Anti Discriminatie Bureaus en Meldpunten. Die cijfers werden woensdag bekendgemaakt.

In 2001 steeg het aantal klachten dat bij de lokale en regionale meldpunten werd ingediend met 11 procent ten opzichte van voorgaande jaren. In totaal kwamen er meer dan 3900 meldingen binnen.

De overgrote meerderheid van de gevallen, ruim 60 procent, heeft betrekking op discriminatie op grond van huidskleur of afkomst.

Volgens de vereniging is er in 2001 een duidelijke stijging te zien van het aantal klachten over discriminatie van homo's. Het aantal meldingen steeg van 3 naar 7 procent.

Die stijging houdt direct verband met de uitspraken van de Rotterdamse imam El Moumni. Veel mensen voelden zich beledigd nadat de geestelijke in mei 2001 in actualiteitenprogramma NOVA uitspraken deed over de schadelijkheid van homoseksualiteit voor de samenleving.

Nasleep

De nasleep van de aanslagen op 11 september 2001 in de VS veroorzaakte een forse stijging van het aantal meldingen over discriminatie op grond van geloof. Het percentage klachten verdubbelde van 3 in de voorgaande jaren tot 6. Veel moslims meldden dat ze het slachtoffer waren geworden van verbaal of fysiek geweld.

Volgens de Landelijke Vereniging van Anti-Discriminatiebureaus ligt het aantal gevallen van discriminatie waarschijnlijk veel hoger dan uit de woensdag gepresenteerde cijfers blijkt.

,,Uit onderzoek blijkt keer op keer dat gevallen van discriminatie stelselmatig worden ondergerapporteerd'', aldus de vereniging. ,,Slechts een deel van alle incidenten wordt formeel gemeld en komt in de statistieken terecht.''

Zo stelt de vereniging dat een aantal discriminatiemeldpunten te kampen heeft met 'continuïteitsproblemen' waardoor ze niet in staat waren om cijfers te leveren. Begin dit jaar hebben de bureaus een nieuw registratiesysteem in gebruik genomen dat een beter beeld moet opleveren.