DEN HAAG - Gedetineerde jongeren met psychische problemen, waarvan er steeds meer zijn, worden sneller onderzocht en behandeld. Er komen enkele tientallen extra plekken voor klinische hulp om de acute nood te lenigen, liet het ministerie van Volksgezondheid vrijdag weten.

In vijf jaar tijd is het aantal psychisch gestoorde jongeren (tussen 12 en 18 jaar) in jeugdgevangenissen geëxplodeerd, van 153 in 1998 tot 695 vorig jaar. De jongeren moeten daardoor weken tot soms maanden wachten op onderzoek en behandeling. Staatssecretaris Ross-van Dorp van Volksgezondheid drong eind april aan op behandeling al in de cel na de zelfmoord van een meisje van veertien jaar dat in zo'n crisisopvang achter de tralies zat.

Ross en minister Donner van Justitie hebben deze week over het probleem overlegd met de meest betrokken partijen zoals Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Nederland en zorgverzekeraars. Daaruit rolde een urgentieplan voor een snellere behandeling waarbij ggz-instellingen psychiatrische deskundigheid zullen leveren. Ook organsiaties voor licht verstandelijk gehandicapten zullen hun steentje bijdragen.

Met de afspraken lopen de bewindslieden vooruit op een structurelere oplossing waarover zij de Tweede Kamer in juni zullen inlichten. Ross en Donner zijn zeer ingenomen met de eerste maatregelen.