WASHINGTON - Het is uiterst onwaarschijnlijk dat president Bush ooit een punkrockconcert heeft bezocht, maar hij heeft wel degelijk een wassende stroom fans in deze alternatieve scene. In de lopende Amerikaanse verkiezingsstrijd hebben zich nu de "Conservatieve punkers'' gemengd, met de website conservativepunk.com als hun uithangbord.

Een van de exponenten van de 'rechtse' punk is Gotham Road, die net aan een Amerikaanse tour is begonnen. De band is anti-anti-establishment. Tegen de BBC zei bandleider Michale Graves dat hij president Bush voluit steunt. "Ik denk dat hij ons land in de juiste richting stuurt.''

De oprichter van conservativepunk.com, Nick Rizzuto, vindt dat het Conservatieve gedachtegoed zich prima leent voor punk "omdat de uitgangspunten veel nadruk leggen op persoonlijke verantwoordelijkheid''. Op de website staat vermeld dat de initiatiefnemers jonge punkers een alternatief willen bieden.

Dat alternatief lijkt vooral gericht tegen punkvoter.com, een plaats op het internet waar punkers en rockers juist keihard ageren tegen Bush. Bands als Green Day en Foo Fighters hebben zich aan dit initiatief gelieerd, met als doel George W. uit het Witte Huis te verdrijven.

Op de webstek worden jonge progessieve Amerikanen opgeroepen zich als kiezer te laten registreren en in november anti-Bush te stemmen. Punkvoter heeft al een aantal concerten georganiseerd onder de titel "Rock Against Bush 2004''.