DEN HAAG - De eerste twee maanden van dit jaar is het aantal asielzoekers dat naar Nederland komt verder gedaald. 4350 Mensen vroegen asiel aan, terwijl dat er in januari en februari 2001 in totaal 6502 waren, zo bevestigde het ministerie van Justitie woensdag.

Als de dalende trend zich voortzet, komt het aantal asielzoekers dit jaar uit op 22.000. In 2001 waren dat er nog bijna 33.000 en in 44.000. De vluchtelingenstroom is daarmee terug op het niveau van begin jaren negentig.

Ook het aantal jeugdige asielzoekers is de eerste twee maanden van 2002 gedaald. Vorig jaar klopten er meer dan duizend aan, nu bijna negenhonderd. Het ministerie van Justitie wijt de afname van het aantal asielzoekers aan de invoering van de nieuwe Vreemdelingenwet, die veel strenger is. Asielzoekers kunnen door die wet minder lang door procederen.