ENSCHEDE - Honderden belangstellenden hebben donderdag in Enschede de vuurwerkramp van vier jaar geleden herdacht. Ruim vijfhonderd mensen liepen mee in een stille tocht door de getroffen rampwijk Roombeek.

Om half vier luidden in Enschede alle kerkklokken. Bij het kinderkunstwerk droegen burgemeester J. Mans en scholieren enkele gedichten voor en er werden bloemen gelegd.

Op een aantal plaatsen in de stad hingen vlaggen halfstok. De herdenking had als thema 'thuiskomen', omdat de eerste bewoners inmiddels naar Roombeek zijn teruggekeerd. De herbouw van de wijk is in volle gang. Het was illustratief dat bouwvakkers en deelnemers oog-in-oog met elkaar stonden. Uit piëteit met de herdenking legden de werknemers alle bouwactiviteiten tijdelijk stil.

Later op de dag worden nog een speciale vesperdienst en een herdenkingsconcert in het Muziekcentrum van Enschede gehouden.