AMSTERDAM - Dat jongens van nature beter zijn in bètavakken is een fabeltje. Dat zegt natuurkundige Elise Boltjes die donderdag promoveert aan de Universiteit van Maastricht. De slechtere prestatie van meisjes in exacte vakken ligt aan het zelfbeeld dat zij hebben. Dat schrijft Trouw donderdag.

Meisjes geven eerder toe aan hun onzekerheid. "Als zij een zeven halen voor wiskunde denken ze: 'Ik begrijp het eigenlijk niet'. Jongens vinden dat ze bij dezelfde zeven een wiskundeknobbel hebben", aldus Boltjes in Trouw.

Ook kiezen meisjes minder vaak voor bètavakken, omdat de lessen niet goed aansluiten bij de manier waarop zij leren. Verder stuitten meisjes op onvoldoende uitleg van begrippen in de bètalessen.

De natuurkundige heeft een oplossing voor het probleem: voorbeeldgestuurd onderwijs. Bij deze nieuwe methode gaat het om de vragen van de leerlingen en worden de begrippen met concrete voorbeelden uitgelegd. Boltjes is ervan overtuigd dat exacte vakken met de nieuwe lesmethode ook voor meisjes interessant worden.