AMSTERDAM - Wethouder A. Aboutaleb, verantwoordelijk voor desociale dienst in Amsterdam, wil extra eisen stellen aanbijstandsgerechtigden. Schoolverlaters boven de 22 jaar krijgen deeerste zes maanden een verlaagde uitkering en daklozen die geengebruik maken van de nachtopvang worden gekort, als het aanAboutaleb ligt.

Bekijk video:
Modem/ Breedband

Aboutaleb meent dat er voor jongeren die stoppen met hun studieof school geen financiële prikkel is om aan het werk te gaan. Zehebben niet langer recht op studiefinanciering, maar gaan er welfinancieel op vooruit als ze in de bijstand komen. De wethouder wilhen met een lagere uitkering van een halfjaar stimuleren om aan deslag te gaan.

Fraudegevoelig

Ook de daklozen moeten het in Aboutalebs plannen ontgelden. Alszij niet kunnen aantonen van de nachtopvang in Amsterdam gebruik temaken, wordt hun uitkering gekort. Dat omdat de uitkering vandaklozen fraudegevoelig is, aldus de wethouder. Iemand die zegtdakloos te zijn, kan in werkelijkheid wel met iemand samenwonen endoor zich als dakloze voor te doen een hogere uitkering opstrijken.

De plannen worden donderdag besproken in deraadscommissie. GroenLinks in Amsterdam is fel tegen de verscherping van deregels. De partij noemt deze hard en onbegrijpelijk. Raadslid J.Sargentini meent dat Aboutaleb de fraudebestrijding op orde moetbrengen en dat bijstandsgerechtigden niet de dupe mogen worden vanhet feit dat hij dat kennelijk niet heeft. Ook stelt zij dat eenuitkering een sociaal minimum is en dat daarop niet gekort kanworden.