ARNHEM - Het Openbaar Ministerie in Arnhem heeft woensdag eengevangenisstraf van twaalf jaar en tbs met dwangverpleging geisttegen de 18-jarige Goran M. uit Beuningen. Tegen de-jarige Goran P.uit Nijmegen, die donderdag 17 wordt,eiste het OM een celstraf van zes jaar. Het OM houdt de jongenssamen met Ferdi Ö. verantwoordelijk voor de moord op de-jarige Maja Bradaric en het in brand steken van haar lichaam.

De zaak tegen Ferdi Ö. heeft vertraging opgelopen omdat zijnraadsman J. Boone woensdagmiddag de rechtbank wraakte. VolgensBoone wekte de rechtbank de schijn van vooringenomenheid. Boone wilmeer tijd om zich op de zaak voor te bereiden en een tweedepsychologisch onderzoek van zowel Ferdi als Goran M.

Vooringenomenheid

Een inderhaast bijeengeroepen wrakingskamer had woensdagavondanderhalf uur nodig om het verwijt van Boone af te wijzen. Er wasvolgens de wrakingskamer geen sprake van vooringenomenheid van derechtbank.

De zaak kon daarna alsnog van start gaan, maar gezien het latetijdstip besloot de rechtbank de zaak aan te houden totmaandagmorgen. Of Boone dan alsnog toestemming krijgt voor hetgevraagde nieuwe onderzoek wilde rechtbankvoorzitter N. Huijgenniet zeggen.

'Weerzinwekkend'

Volgens officier van justitie M. de Weert is de moord op Majaeen "weerzinwekkende en heel angstaanjagende misdaad." Goran enFerdi spraken wekenlang met elkaar over het "afmaken" van Maja enverzonnen ook allerlei manieren om dat te doen. Zo wilden zij hetmeisje dronken voeren en van een toren gooien, een overdosisXTC-pillen in een drankje doen of van een brug afduwen. Het motiefvoor hun daad blijft echter een raadsel.

Op 17 november haalden Goran en Ferdi Maja op om een stukje terijden. Later stapte ook Goran P. in. Onderweg probeerde Goran M.,geholpen door Ferdi, Maja met zijn handen te wurgen. Daarna gafGoran P. volgens de andere jongens een stuk meegenomen touw aan.Daar trokken Ferdi en Goran M. samen aan.

Doodsstrijd

De doodsstrijd van Maja duurde al met al wel een halfuur, islater vastgesteld. Ferdi voelde volgens Goran M. of het meisje echtdood was. Daarna reed het drietal naar Bemmel en stak het lichaamdaar in een weiland in brand met meegenomen benzine.

Goran had op de avond van de moord voor het eerst in zijn levenvier XTC-pillen geslikt, zei hij tegen de rechtbank. "Waar ben ikmee bezig?" vroeg hij zich tijdens de verwurging nog wel af,verklaarde hij, maar hij ging toch door.

Normloos

Onderzoekers van het Pieter Baan Centrum (PBC) in Utrecht noemenGoran M. een "schaamteloos egocentrische" en "normloze" jongen,die een vergaande tolerantie voor geweld heeft. Beledigingen zijnvoor hem onverdraaglijk en hij is gefascineerd door de dood.

Als Goran niet langdurig behandeld wordt, is de kans opherhaling zeer groot, aldus het PBC. Goran maakte de oorlog inBosnië tot zijn tiende jaar mee. Of die ervaring de oorzaak is vanzijn persoonlijkheidsstoornis, is echter volgens het PBC niet tezeggen.

Vriendelijk

De onderzoekers vinden Goran verminderdtoerekeningsvatbaar, in tegenstelling tot Ferdi Ö. die volgens hetPBC een "vriendelijke, aardige en sociaal aangepaste jongen" is,die volledig verantwoordelijk is voor zijn rol in het drama.

De rechtbank behandelde de zaak tegen Goran P. achter geslotendeuren, omdat hij minderjarig is. Het OM vindt hem medeschuldig aande moord, omdat hij weliswaar geen plannen heeft gemaakt, maar welvooraf wist wat er zou gaan gebeuren. Ook kon hij onderweg tijdenseen plaspauze nog weglopen, maar hij spoorde Goran M. juist metgebaren aan "om het te doen."

Volwassenstrafrecht

Het OM wil dat de rechtbank hem netals de andere twee volgens het volwassenenstrafrecht beoordeelt. Opgrond van het jeugdstrafrecht zou hij maximaal twee jaarjeugddetentie kunnen krijgen.

De rechtbank doet op 26 mei uitspraak in de zaken van Goran M.en Goran P. Maandagmorgen om negen uur begint de rechtbank aan dezaak tegen Ferdi Ö.