BEIROET - De fel anti-Amerikaanse islamitischeorganisatie Hezbollah in Libanon heeft de onthoofding van eenAmerikaan in Irak scherp veroordeeld. Volgens de beweging speelt deafschuwelijke daad door Iraakse islamieten op dit moment deAmerikanen alleen maar in de kaart.

Het geeft de Amerikanen extra redenen om Iraakse gevangenen nogslechter te behandelen, aldus de Hezbollah woensdagavond in eenverklaring. Volgens de beweging maken de daders, die bewerenislamieten te zijn, de moslims en de islam te schande.

Radicaal

In de Verenigde Staten en elders in dewereld is geschokt gereageerd op de onthoofding van een Amerikaanseburger in Irak. De beelden van de executie waren op een website vanradicale islamieten wereldkundig gemaakt.

Verbolgen Amerikanen maakten een vergelijking met despraakmakende foto's van Amerikaanse militairen die Iraaksegevangenen vernederen. Zij bestempelden de onthoofding als een"werkelijk" misdrijf.

Robuust

De Amerikaanse autoriteiten in Irak kondigden woensdag een"zeer diepgaand en robuust" onderzoek aan naar de ontvoering enonthoofding van de 26-jarige Nick Berg. Het Witte Huis verklaardeop zijn beurt dat de missie in Irak volbracht zal worden, ongeachtde gruwelijke dood van de Amerikaanse burger. De daders zullenworden vervolgd en bestraft, aldus de Amerikaanse regering.

De Britse premier Blair veroordeelde de onthoofding als een"waarachtig barbaarse daad". De internationalemensenrechtenorganisatie Amnesty International sprak over eenernstige misdaad tegen het volkenrecht.

Meehelpen

Ook Arabische kranten publiceerden foto's van de onthoofding vande gijzelaar, een jood die uit idealisme wilde meehelpen aan deopbouw van Irak. De foto's zijn genomen van de videobeelden die deislamitische internetsite Muntada al-Ansar dinsdagavond toonde. Dewebsite schreef de onthoofding toe aan de belangrijkste bondgenootvan al-Qaeda-topman Osama Bin Laden in Irak, Abu Musab al-Zarqawi.

In het communiqué dat de gemaskerde beul van Berg voorlas, stonddat de onthoofding een wraakactie was voor de "duivelsedegradatie" van Iraakse gevangenen door de Amerikaansebezettingsmacht. De daders zwoeren nog meer moorden te begaan.

Ruilen

Zij beweerden de man te hebben willen ruilen tegen Iraaksegedetineerden in de in opspraak geraakte Abu Ghraib-gevangenis,maar Amerikaanse functionarissen zouden dat voorstel hebbenafgewezen. Een hooggeplaatste Amerikaanse functionaris zei woensdagtegen de Amerikaanse nieuwszender CNN dat hij niet gelooft dat diebewering klopt.