LONDEN - Het nuttigen van een flinke hoeveelheid koffie ineens, voor veel mensen een vast ochtendritueel, is helemaal niet zo'n goede methode om een hele dag wakker te blijven, zoals vaak wordt verondersteld. Dat is gebleken uit een onderzoek van de Amerikaanse universiteit Harvard, waarvan de resultaten woensdag zijn gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Sleep.

Volgens de onderzoekers is het veel effectiever om meerdere keren per dag een wat kleinere dosis cafeïne te nemen. Ook concludeerden zij dat, als de vermoeidheid toeslaat, een dutje van twintig minuten driemaal zo veel effect heeft als drie stevige koppen koffie.

De wetenschappers onderzochten een maand lang een zestiental proefpersonen. Zij moesten dagen maken van 43 uur, waarbij zij 28 uur aaneengesloten wakker moesten blijven. Dergelijke 'werkdagen' zijn vergelijkbaar met die van artsen of militair personeel.

De proefpersonen die ieder uur een cafeïnepil slikten, vielen minder vaak in slaap dan degenen die placebo's kregen. Wel gaven zij vaker aan zich slaperig te voelen. Daaruit concludeerden de wetenschappers dat cafeïne nooit een vervangmiddel kan zijn voor slaap.