IZMIR - De staatsveiligheidsrechtbank in de Turkse stad Izmir heeft twee Nederlandse vrouwen uit Rotterdam woensdag veroordeeld tot zes jaar en drie maanden gevangenisstraf. Ze krijgen die straf voor hun medewerking aan heroïnehandel en deelname aan een criminele organisatie.

De Turkse autoriteiten beschouwen de 47-jarige Y.C. uit Schiedam als hoofdverdachte. Zijn bende heeft al eerder vrouwen als drugskoerier ingeschakeld, stelt het Turkse Openbaar Ministerie. Hij kreeg woensdag dezelfde straf als de vrouwen. Dat geldt ook voor verdachte O.K. uit Schiedam, die net als de hoofdverdachte zowel de Nederlandse als de Turkse nationaliteit heeft.

Geëmotioneerd

Een motivering voor deze straf gaven derechters woensdag niet.De veroordeelde vrouwen, Anna Maria S. en haar nicht Linda F., hebben altijd ontkend dat ze iets te maken hadden met het in de kiem gesmoorde drugstransport. Ze benadruktenkort voor de uitspraak tijdens hun laatste woord nog geëmotioneerddat ze onschuldig zijn en niets met drugssmokkel te maken hebbengehad.

De twee mannen hebben hun aandeel in de smokkel als leverancierwel bekend. Ze verklaarden eerder ook dat de vrouwen niets van dedrugs wisten. De rechter is uiteindelijk toch tot een ander oordeelgekomen.

Opmerkelijk

In eerste instantie werd altijd gesproken over 24 kilo heroïne die in beslag was genomen. Tijdens de zitting van vorige maand stelde de Turkse aanklager dit op basis van laboratoriumonderzoek opeens naar beneden bij, tot ruim zes kilo. Een verklaring voor dit opmerkelijke resultaat wilde hij niet geven.

De veroordeelde Nederlanders zitten sinds 10 juni vorig jaar in een Turkse cel. De Turkse politie hield toen in totaal zeven Nederlandse toeristen aan voor betrokkenheid bij het voorgenomen drugstransport. Dat gebeurde in de Zuid-Turkse stad Antalya.

Gebrek aan bewijs

Tijdens de inval in het hotel waar S. en F. verbleven, vond de politie de drugs in koffers op hun kamer. In de afgelopen periode zijn er drie Nederlanders wegens gebrek aan bewijs vrijgelaten.

De vrouwen overwegen in hoger beroep te gaan bij het hogergerechtshof in Ankara. Als dat eventuele hoger beroep hun celstrafniet vernietigt, kunnen de veroordeelde Nederlanders de Turkseoverheid verzoeken om hun straf in Nederland uit te zitten.Nederland heeft daarvoor een verdrag met Turkije.

Overdracht

De Wet Overdracht Tenuitvoerlegging Strafvonnissen (WOTS) maakthet onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat een Nederlander die inhet buitenland is veroordeeld, de overgebleven straf in Nederlandmag ondergaan. Turkije kan overigens niet verplicht worden om aandit verzoek te voldoen. Het land kan altijd weigeren, zonder daareen reden voor op te geven.

De vrouwen wacht nog een zware tijd in de Turkse gevangenis. Datblijkt uit het verhaal van Semiramis, een Turkse vrouw, die enkelemaanden samen met Anna Maria en Linda in de gevangenis in Izmirgezeten.

Zwaar

Volgens de Turkse zitten de Nederlandse vrouwen met bijna dertigvrouwen opgesloten in een ruimte van ongeveer acht bij vijftienmeter. "Het leven daar is zwaar", vertelt Semiramis. "De lichtenzijn dag en nacht aan, zodat je moeilijk kunt slapen. Dat gebeurtom te voorkomen dat de vrouwen de kans krijgen om onderling vanelkaar te stelen. Ze slapen met tasjes met hun waardevolle spullenom hun nek of stoppen die spullen in hun bh."

Volgens Semiramis helpen de gedetineerden elkaar niet. "Devrouwen hebben absoluut geen vertrouwen in elkaar", herinnert zezich. "Ook zijn er geen voorzieningen voor eerste hulp. Als jeiets mankeert komt er pas na lange tijd een dokter."

De vrouwen blijven in ieder geval zolang hun juridischeprocedures in Turkije nog lopen, in de gevangenis in Izmir zitten.