DEN HAAG/AS SAMAWAH - De gewelddadige dood van een Nederlandse sergeant in Irak heeft de Nederlandse bevolking standvastiger gemaakt. Meer mensen willen dat de Nederlandse troepen de volle termijn in Irak blijven dan een maand geleden. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd door Maurice de Hond.

Wel wil nog steeds een meerderheid van de ondervraagden (53 procent) dat de Nederlandse troepen terugkeren, wanneer het Nederlandse mandaat in juli afloopt.

Van de 700 ondervraagden, volgens De Hond een doorsnede van de Nederlandse bevolking, vindt 59 procent dat de troepen zich niet direct uit het bezette land moeten terugtrekken. Een maand geleden was dat nog 53 procent. Vooral aanhang van CDA en VVD zijn standvastiger geworden.

Terugkeer

Onder CDA- en VVD-stemmers is ook een meerderheid vóór verlenging van het mandaat (65 procent). Onder de oppositie is een meerderheid van 70 à 80 procent tegen verlenging van de Nederlandse aanwezigheid.

Ook het kabinet buigt niet voor terroristendie de westerse militairen in Irak willen verjagen. "De krachten van terreur mogen het nietwinnen" zei premier Balkenende dinsdag tijdens eenpersconferentie. Balkenende was wegens de aanslag en voor overlegmet de ministers Kamp (Defensie) en Bot (Buitenlandse Zaken)vervroegd van vakantie teruggekomen.

Stabiel

Balkenende: "We moeten samenwerken met de bevolking van Irakaan de wederopbouw van een stabiel Al Muthanna". Het kabinet zalnaar verwachting eind deze maand besluiten de missie te verlengen.

Premier Balkenende zei dat de aanslag op Nederlandse militairengeen actie van het Iraakse volk was. "Het gaat om individuen dieverdeeldheid en twijfel willen zaaien." Balkenende betuigdemedeleven met de families van de twee militairen, ook namenskoningin Beatrix. De premier zei dat de missie niet zonder risico'sis. "Dat wisten we en dat weten we."

Waardering

Hij benadrukte dat de bevolking in de 'Nederlandseprovincie' Al Muthanna het werk van de 1270 Nederlandse militairen"zeer waardeert". Het kabinet kreeg dinsdag ook een brief van deprovinciale raad van Al Muthanna, waarin de lokale autoriteitenstellen dat de aanslag niet alleen de Nederlanders, maar ook delokale bevolking raakt.

Kamerleden reageerden geschokt op de aanslag, al benadruktevrijwel iedereen dat het risico erin zat dat er slachtoffers onderde Nederlanders in Irak zouden vallen. De VVD riep op standvastigte blijven. "Als we niet willen dat mensen die granaten gooien,het voor het zeggen krijgen in Irak, moeten we nu standvastig zijn.Nederland zou geen knip voor de neus waard zijn als we nu zoudenvertrekken", aldus VVD'er Wilders.

'Rampzalig'

Het CDA zei dat het "nu in paniek weghalen van militairen eenbeloning voor terrorisme zou zijn". Een besluit over verlengingvan de missie is geen uitgemaakte zaak. PvdA-leider Bos noemde deaanslag een rampzalige gebeurtenis en "een schokkende illustratievan de verslechterende veiligheidssituatie in heel Irak en dus ookin de provincie Al Muthanna". Bos wil de missie niet verlengen.

Bij regeringspartij D66 is de lust om de militairen langer inIrak te laten blijven tot een minimum gedaald. Dat komt niet directdoor de aanslag, maar wel door het Amerikaanse optreden in Irak,dat D66 ten zeerste afkeurt. LPF, ChristenUnie en SGP zijn inbeginsel wel voorstander van verlenging. GroenLinks en SP zijn daarbij voorbaat tegen.