DEN HAAG - Het vmbo heeft last van achterstanden die leerlingen al in het basisonderwijs oplopen. Daarom is de CDA-fractie in de Eerste Kamer niet te spreken over de bezuinigingen op het onderwijsachterstandenbeleid. Dat zei Eerste-Kamerlid Klink dinsdag tijdens een debat over het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs naar aanleiding van de begroting van het ministerie van OCW.

In de Tweede Kamer stelde het CDA zich juist vierkant achter de kabinetsplannen om 100 miljoen euro te bezuinigen op het onderwijs aan leerlingen met een achterstand. Evenals Van der Hoeven (CDA) van Onderwijs vond de fractie dat het onderwijs aan achterstandsleerlingen gehandhaafd kan worden door efficiënter te gaan werken.