LONDEN - De conclusies in het rapport dat het Internationale Rode Kruis heeft samengesteld over de situatie in Iraakse gevangenissen, lijken nog ernstiger dan werd aangenomen. Volgens de hulporganisatie hebben er ernstige overtredingen plaatsgehad van het internationale humanitaire recht.

Het ICRC stelt onder meer vast dat de betreffende landen hebben gefaald een adequaat systeem op te zetten om familieleden van gevangenen op de hoogte te stellen van arrestaties. Dit resulteerde "de facto in het 'verdwijnen' van de gearresteerden voor de duur van weken of maanden".

Systematische martelingen

De organisatie zegt van inlichtingenofficieren van de coalitie te hebben gehoord dat "tussen de 70 tot 90 procent van de personen wiens vrijheid is ontnomen, per abuis is gearresteerd." Eerder al lekte een deel van het rapport uit waarin de organisatie stelt dat de mishandeling van gevangenen een systematisch karakter had en dat die in sommige gevallen gelijkstond aan martelingen.

Het Rode Kruis bezocht de instellingen in Irak twee maanden voordat de gewraakte foto's van mishandelende Amerikaanse militairen werden gemaakt. Het naakt vasthouden van gevangenen in kale betonnen cellen zonder enige vorm van licht of het tooien van gedetineerden in damesondergoed had al plaats lang voordat de foto's werden gemaakt.

Toen het ICRC uitleg wilde van de autoriteiten kreeg het van de bevelvoerende functionaris van het inlichtingenwezen te horen dat het "onderdeel was van het proces."