DEN HAAG - Een onderzoeksrechter in Spanje heeft maandag deNederlandse reisleidster die vorige week betrokken was bij dedramatische wandeltocht in Zuid-Spanje in staat van beschuldiginggesteld wegens ernstige nalatigheid. Dat liet de ANWB maandagavondweten.

De 39-jarige Sonja van Z. mag dinsdag wel met de achtwandelaars terugkeren naar Nederland, maar moet zich gedurende hetonderzoek elke maand melden bij de Spaanse autoriteiten inNederland. Ook de lichamen van de drie omgekomen wandelaars gaandinsdag terug.

Onvoorzichtigheid

De Guardia Civil stelde van Z. eerder in beschuldigingvan dood door onvoorzichtigheid. De rechter in Orgiva, ongeveer 30kilometer ten zuidoosten van Granada, hoorde maandag de gids en dewandelaars en besliste dat er een onderzoek moet komen naar de rolvan de reisleidster bij het drama. Het ministerie van BuitenlandseZaken kon maandagavond inhoudelijk nog niets zeggen over hetoordeel van de rechter. Reisorganisatie Intertrek, bij wie dereisleidster was aangesloten, was niet bereikbaar voor commentaar.

Zes getroffen wandelaars en de reisleidster komen dinsdag aanhet begin van de middag aan op Rotterdam Airport, samen met dehulpverleners van de ANWB. De twee vrouwen die tijdens dewandeltocht afhaakten, vliegen op Brussel, meldde een woordvoerder.

Aanklacht

Volgens Spaanse media heeft vooralsnog geen van de betrokkenwandelaars een aanklacht tegen de reisleidster ingediend. Van Z.was volgens vrij recente regelgeving van de regering en van deregio Andalusië niet gemachtigd als gids in het gebied op tetreden. Wel heeft ze ervaring met tochten in de Pyreneeën, in hetnoorden van Spanje.

De Nederlandse reisleidster trok woensdag in slechteweersomstandigheden met een groep van elf wandelaars de SierraNevada in om de berg Mulhacén te beklimmen. Lokale autoriteitenhadden afgeraden de wandeling te maken. Twee vrouwen keerden terugnaar hun hotel, voordat de groep in de problemen raakte. Driewandelaars overleden aan onderkoeling.

Initiatief

De twee wandelaars die besloten de tocht af te breken, willennaar eigen zeggen niemand beschuldigen. Ze blijven er volgens hetSpaanse persbureau EFE wel bij dat de gids het initiatief nam totde voortzetting van de tocht. De hut Refugio de Poqueira, op 2500meter hoogte, zouden de wandelaars ondanks het weer kunnenbereiken. De gids zou de toeristen hebben gezegd dat ze geenonverantwoordelijke dingen ondernam.

Sonja van Z. werkte als freelance reisleidster en is in hetdagelijks leven biologielerares op het Hervormd Lyceum West inAmsterdam, liet een medewerker van de school weten. Rector G.Klooker zei pas sinds maandagochtend te weten dat het om zijnleerkracht gaat. Haar moeder stelde hem telefonisch op de hoogte.Klooker sprak van een "persoonlijk drama".

Grote zorg

Volgens de rector is Van Z. "een zeer betrokken en goedecollega die met veel verantwoordelijkheid voor deze school werkt".Ook dicht hij haar leidinggevende capaciteiten toe. Van Z. werktsinds 1994 vier dagen per week op het lyceum, dat 950 leerlingentelt. Klooker wist niet dat zij in haar vrije tijd gids was. Hijheeft geen oordeel over het drama in Spanje en hoopt Van Z. snelweer terug te zien. "Dan zullen we haar met grote zorg opvangen."